GeriGündem AOÇ’ye yargı freni
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

AOÇ’ye yargı freni

AOÇ’ye yargı freni
refid:26052938 ilişkili resim dosyası

Ankara 5. İdari Mahkemesi, Ankara’daki AOÇ arazisinde yürütülen ana imar planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kararla birlikte AOÇ arazisinde devam eden Yeni Başbakanlık Binası inşaatı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AnkaPark projesi çalışmalarının durdurulması gerektiğine dikkat çekti.

MELİH GÖKÇEK, ANKAPARK'I BÖYLE TANITMIŞTI / Foto Galeri

ANKARA’da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde devam eden yeni Başbakanlık binası ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Hayvanat Bahçesi ve AnkaPark gibi projelerin dahil olduğu ana imar planı hakkında kritik bir karar daha çıktı. Ankara 5. İdare Mahkemesi, AOÇ’deki 33 bin 500 dekarlık alanda yapılan 1/10000 ölçekli AOÇ Nazım İmar Planı ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Ulaşım Uygulama Projesi’nin yürütmesini durdurdu. Yeni Başbakanlık Binası’nın da bulunduğu araziyle ilgili olarak Ankara 11. İdare Mahkemesi de 7 hektarlık alanı sit statüsünden çıkaran Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu kararının yürütmesini durdurmuştu.

AOÇ’ye yargı freni Danıştay'dan Atatürk Orman Çiftliği'ne durdurma

Ankara 5. İdare Mahkemesi, kararında özetle şunları vurguladı:

AOÇ’NİN KURULUŞ AMACINA UYGUN DEĞİL
“1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının ve eki olarak onaylanan ‘1/10.000 ölçekli Ulaşım Şeması’ ile ‘1/1000 ölçekli Ulaşım (Yol-Kavşak vb.) Uygulama Projesi’ nin planlama hiyerarşine yönelik ilkelere uygun olmadığı, nazım imar planı tekniği ve ilkelere uygun hazırlanmadığı, nazım plan kararları ile getirilen fonksiyonların dağılımının AOÇ’nin kuruluş amacına uygun olmadığı, nazım plan kararları ile getirilen fonksiyonların 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı’na uygun olmadığı, planla getirilen ikili fonksiyonların kullanımına yönelik plan notlarında açıklama getirilmediği, plan notları ile ilgili belirsizlikler bulunduğu, ulaşım şemasının hazırlanmasında ön inceleme ve değerlendirme yapılmadığı, ulaşım şemasının hazırlanmasında bilimsel bir altyapının bulunmadığı, peyzaj ekololoji prensiplerinin göz ardı edildiği, dolayısıyla imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan; dava konusu işlemin imar planı ve uygulama projesine ilişkin olduğu göz önünde bulundurulduğunda, uygulanmasının, telafisi güç zararlar doğurabileceği açıktır.”

ÇALIŞMALARIN DURDURULMASI GEREKİYOR
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, alınan kararın çok önemli olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:
“Meslek odalarının 2011 yılında açtığı, 1/10000 ölçekli AOÇ 1. derece doğal sit alanı ve tarihi sit alanı koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000’lik yol projelerine dair açılan davalarda hukuk gecikmeli de olsa yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şu anda AOÇ’de yapılan bütün çalışmaların durdurulmuş olması gerekiyor. Bugün de avukatlarımız devam etmekte olan 22 dava için de yürütmeyi durdurma kararı isteyecek. Hukuk, AOÇ’de son noktayı koydu ve talanı bitirdi. Dün Twitter yasası çıkarıldı ve uygulandı, Başbakan’dan ve Gökçek’ten beklentimiz aynı şekilde hukuku uygumaları ve burada devam eden süreci durdurmalarıdır.”

DERS NİTELİĞİNDE BİR KARAR
Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri Redife Kolçak ise mahkemenin 4 ana başlık altında değerlendirme yaptığını belirterek, “Raporda nazım imar planı, plan notları, ulaşım şeması ve kent ekolojisi açısında ders niteliğinde bir değerlendirme yapılmış. 30 sayfalık mahkeme kararı var. Melih Gökçek bu raporları okusun. Ankara halkına yaptığı bütün kamu israfının tazmin edilmesini istiyoruz” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False