Anahtarı tutanakla teslim edin

Anahtarı tutanakla teslim edin

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, kiracıların boşalttıkları dairelerin anahtarlarını teslim ederken, mutlaka tutanak düzenlemeleri gerektiğine hükmetti. Dava dosyasına göre ev sahibi anahtarı teslim almayınca, kiracı mahkeme kararıyla anahtarı teslim etti ve fazladan 5 ay kira ödemek zorunda kaldı.

Haberin Devamı

İSTİNAF Mahkemesi, milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Dava dosyasına göre 2016 yılında, medikal alanda faaliyet gösteren K. isimli şirket, Ankara Çankaya’da bulunan Temmuz Ş.’ye ait bir daireyi aylık 1400 TL’ye kiraladı. Sözleşmede, kiracının daireyi boşaltacağı zaman 1 ay önceden bildirimde bulunması, bir kira ödenmediği takdirde, gelecek kiraların da ödeneceğine ilişkin hükümlere yer verildi. Şirket, Eylül 2017’de daireyi boşaltacağını mal sahibine bildirdi.

Bunun üzerine mal sahibi de daireye gelerek, taşınmazın boyanarak teslim edilmesini istedi. Bunun üzerine şirket yöneticileri ev sahibi ile temasa geçerek, ödedikleri 500 doların ödenmesini ve anahtarını teslim almasını istedi. Ancak, ev sahibi depozitoyu iade etmezken anahtarı da almadı.

Haberin Devamı

NOTERDEN İHTARNAME

Bunun üzerine şirket yöneticileri, noterden ihtarname çekerek, Eylül 2017’de daireyi boşalttıklarını belirtti, 7 gün içinde depozitonun iadesini ve evin anahtarının teslim alınmasını istedi.

Yapılan ihtardan da sonuç çıkmayınca kiracı şirket, Ankara 1. İcra Müdürlüğü’nde depozitonun ödenmesi amacıyla icra takibi başlatırken, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden anahtarın teslimi amacıyla “tevdii mahali” (Anahtarın teslimi edilecek yer) tayini talep etti. Mahkeme anahtarın mahkeme kalem yazı işleri müdürünün kasasına alınmasına 5 Ocak 2018 tarihinde karar verdi.

5 AYLIK KİRAYI İSTEDİ

Taraflar arasında bu çekişme yaşanırken, ev sahibinden dikkat çeken bir hamle geldi. Ev sahibi, yaptıkları sözleşmede, kira sözleşmesinde yer alan “bir kira bedelinin ödenmemesi halinde kira sonuna kadarki tüm kiraların başka bir ihtara gerek kalmaksızın muaccel (peşin ödenmesi gereken para) hale gelir” hükmü gereğince, 5 aylık kiranın kendisine ödenmesi talebiyle Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

Mahkeme de kira sözleşmesinde hükme işaret ederek, kiracının Eylül 2017 – Ocak 2018 tarihleri arasına karşılık gelen 5 aylık kira bedeli 7 bin TL’yi ödemesine karar verdi. Kiracının avukatı Saliha Şahin karara itiraz etti.

Haberin Devamı

Kararın istinaf incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15 Hukuk Dairesi tarafından yapıldı. Daire, 21 Şubat tarihli kararda, ev sahibini haklı buldu ve kiracının 5 aylık kirayı ödemesine hükmetti. Avukat Şahin, “Mahkemenin ev sahibinin kötü niyetli olup olmadığını değerlendirmesi gerekirdi” dedi.

TESLİM İŞTE BÖYLE YAPILACAK

ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, geçen hafta taraflara tebliğ ettiği gerekçeli kararında bütün kiracıları yakından ilgilendiren tespitlerde bulundu. Kararda, kiracının daireyi Eylül 2017’de boşalttığını savunduğuna dikkat çekilirken şöyle denildi: “Anahtar teslimi, anahtarın kiraya verene teslimi ile ya da tevdi mahalline emanet tutanağı ile teslim edilerek emanet tutanağının kiraya verene tebliği ile olur. Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü kasasına teslim edildiğine ve tevdi mahalli tayini kararı 05 Ocak 2018 tarihinde davacı kiraya verene tebliğ edildiğine göre, kiralananın 5 Ocak 2018 tarihinde tahliye edildiğinin kabulü gerekir.”

Haberle ilgili daha fazlası: