AKP-CHP uzlaştı zina suç oluyor

AKP ve CHP, TCK tasarısında yapılacak değişiklikler konusunda ön uzlaşmaya vardı. Zinanın yeniden suç sayılması benimsendi. Din adamlarının siyaset yasağı da sürecek.AKP ve CHP, Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısında yapılacak değişiklikler konusunda ön uzlaşmaya vardı. Zinanın yeniden suç sayılması benimsenirken, türbanlılara hapis cezası verilmesine yol açacak düzenlemenin tasarıdan çıkarılması kararlaştırıldı. Buna karşılık din adamlarının siyaset yasağı sürecek.İki parti arasındaki görüşmeler dün saat 14.00’te başladı. İlk tur görüşmelerde uzlaşma sağlanamayınca taraflar 17.00’de toplantıya ara verdiler. Taraflar saat 21.00’de tekrar biraraya geldiler. Sabahki görüşmenin bir bölümüne CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da katıldı. Taraflar bazı maddelerin yeniden yazılmasını, bazı bölümlerin tasarıdan çıkarılmasını benimsedi. Bu ön anlaşma çerçevesinde yapılacak değişikliklerin metinlerini hazırlamak üzere AKP ve CHP temsilcileri, bugün yeniden biraraya gelecekler.Adalet Bakanı Cemil Çiçek, işin magazin kısımıyla ilgilenilmemesini istedi. Çiçek, ‘Fiyakalı haber çıkarmak için 10 aylık bir çalışma heba edilmesin’ dedi. CHP Genel Sekreteri Önder Sav ise aşağı yukarı hangi konularda değişiklik yapılacağının kararlaştırıldığını bildirdi.İMAM NİKAHI DA SUÇ OLSUN Edinilen bilgiye göre, AKP kanadı, aile birliğinin korunması için zinanın yeniden suç olması talebinde bulundu. CHP, zinanın şikayete bağlı suç olmamasını ve imam nikahı ile yaşayanların da zina suçuyla yargılanacaklarının hükme bağlanmasını istedi. Görüşmelerde evli kişilerin zina yapmaları durumunda cezalandırılmalar benimsendi. Verilecek ceza miktarı ise daha sonra belirlenecek. Hakim, boşanma kararı kesinleşmemiş, ancak ayrılık kararı verilmesi durumunda; boşanma talebi mahkeme tarafından reddedilmiş ve 3 yıllık bekleme süresinin kullanılması aşamasında zina yapanlara, ceza vermeme konusunda takdir yetkisini kullanabilecek. TÜRBAN MADDESİ AKP’nin, ‘Yeniden uzlaşma arama’ çabasının gerekçesini oluşturan ve türban takanlara hapis cezası verilmesine neden olabilecek düzenlemenin de metinden çıkarılması benimsendi. Buna göre mevcut uygulamadaki gibi ‘Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceği’ne ilişkin yasaya muhalefet edenlere ceza verilmeyecek.İMAMA SİYASET YASAĞI Din adamlarının, görevleri dışında siyaset yapmalarına olanak sağlanmasına ilişkin öneri de benimsenmedi. Bu konuda mevcut TCK’daki hükmün aynen korunmasında uzlaşmaya varıldı.
Haberle ilgili daha fazlası: