Afadkart

Afadkart

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), olası afetlerde afetzede vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere AFADKART çıkarttı.

Haberin Devamı

AFADKART ile dünyada ilk kez ayni ve nakdi yardımlar, tek bir kartta buluştu. AFADKART, aile reisine verilecek olup kartla, ailedeki fert sayısına göre ayni ve nakdi yardım yapılacaktır. Verilen yardımlar bu yolla takip edilecek, yardım almayan afetzedenin kalmayacağı belirtildi. Aynı zamanda mükerrer yardımların da önünün kesilmiş olacağı belirtildi.

Dünyaya örnek teşkil edecek olan AFADKART, ilk olarak kamplarda misafir edilen Suriyeliler için kullanmaya başlandı. Kartlar, öncelikle Kilis Elbeyli kampında dağıtıldı. 6 kampta marketlerden nakdi satın alımlar ve AFAD tarafından dağıtımı sağlanan ayni yardımlar için başarı ile kullanıldığı öğrenildi.

AFADKART, olası afetlerden sonra vatandaşların geçici olarak barındırılmaları için kurulacak konteyner ve çadır kent gibi geçici yerleşimlerin yönetiminin, AFAD Başkanlığı'ndan, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamında izlenmesi ve yönetimini sağlayan Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi (AFKEN) ile de entegre edildi.

BİYOMETRİK TANIMA SİSTEMİ
AFADKART'a paralel olarak, Başbakanlık AFAD'ın koordinasyonu ve finansmanını ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne “Biyometrik Tanıma Sistemi yaptırıldı. Bu sistem, AFADKART'a entegre edilecek olup, BM gibi uluslararası kuruluşlar ile STK'lar tarafından kamplarımızdaki Suriyeli misafirlere verilecek ayni ve nakdi yardımlar, bu şekilde kamp dışındakilere de ulaştırılabilecek.
Bu amaçla AFADKART sisteminin TÜBİTAK tarafından ön onayları verilmiş olan yeni nesil POS kasa sistemine entegre çalışmaları başlatıldı.

Haberin Devamı

Mevcut durumda; AFAD tarafından geliştirilen Elektronik Yardım Dağıtım Sistemi (EYDAS) ile Suriyelilerin kayıtları yapılmaya başladı. Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa illerinde sistem uygulamaya geçirilmiştir. Biyometrik kayıt sistemi tamamlandığında, tüm kayıtlar bu sisteme yüklenecek ve entegre edilecek.

AFADKART, herhangi bir afet halinde, alanda bulunan mağdurlara anında dağıtılarak, T.C kimlik numaralarına entegre edilecek ve afetzedelerin ihtiyaçları savurganlığı önleyecek bir şekilde, hızlı, eksiksiz olarak giderilecek.
AFADKART'tan, oluşturulacak olan gönüllülük sisteminde de yararlanılacak. Bu amaçla, yaygın iletişim ağının oluşturulması, duyuru, eğitim, bilgi toplama, anket, katılım, acil durumlarda organize olmak için platform sağlanması, yönlendirme ve bilgilendirme, ödüllendirme, sponsorluklar geliştirme, afet olayları hakkında veri toplama, diğer kamu kurumlarıyla etkileşimli uygulamalar ve deprem tatbikatlarında organize olmak için de kullanılacak.

Haberle ilgili daha fazlası: