GeriGündem 8 yıl Bakanlarda
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

8 yıl Bakanlarda

8 yıllık temel eğitim tasarısı, bugün Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak. Çocuklarını kesintisiz eğitime göndermeyen velilere ceza öngüren tasarı kabul edilirse, Meclis'e sevkedilecek. Bakanlar Kurulu ayrıca, eserleri nedeniyle hapis cezası alan gazetecilere af getiren iki ayrı tasarıyı da ele alacak.

Refahyol'un MGK ile çatışmasına neden olan 8 yıllık kesintisiz temel eğitim, bugün Bakanlar Kurulu'nda tartışılacak. 8 yıllık kesintisiz eğitimle ilgili tasarının, bugün Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor.

Tasarıyla, ilköğretimin 8 yıl kesintisiz olması ve sonunda tek diploma verilmesi öngörülüyor. Böylece ilkokul ile lise arasındaki eğitim aşaması olan ‘ortaokul'lar tarihe karışacak.

ANAP ile DSP arasında ihtilafa yol açan mesleki yönlendirmenin ise 6'ncı sınıftan itibaren başlatılması planlanıyor. Bu çerçevede öğrencinin lise düzeyinde görmek istediği öğretim için, altıncı sınıftan başlayarak ilgi ve kabiliyetine göre yönlendirilmesi tasarlanıyor. Kesintisiz eğitim tasarısı ayrıca, çocuğunu 8 yıllık ilköğretime göndermeyecek veliler için cezai yaptırım getiriyor.

GAZETECİYE AF

Başbakan Mesut Yılmaz, hükümet güvenoyu almadan önce ‘Cezaevindeki gazeteci ve yazıişleri müdürlerinin salıverileceği' sözünü bugünkü Bakanlar Kurulu'nda yerine getirecek.

Gazetecilere örtülü af getiren iki tasarı hazırlandı. Yayınladıkları eserler dolayısıyla hapis yatmakta olan gazeteci ve yazıişleri müdürleri, Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun'da yapılacak düzenleme ile dışarı çıkabilecekler. Anayasa'nın 14 ve 87'incü maddeleri ile Terörle Mücadale Yasası'nın 8'inci maddesi devlete karşı işlenen suçlarda affı engelliyor. Bu nedenle hükümet, bu suçlardan da yatmakta olan gazeteci ve yazıişleri müdürlerini cezaevinden kurtarmak için tecil formülüne başvuruyor.

Adalet Bakanı Oltan Sungurlu tarafından bugün Bakanlar Kurulu'na sulunacak olan ve ikisinden birinin tercih edilmesi istenecek tasarılardan ilki, cezaların teciline ilişkin. Yazılardan dolayı tutuklu veya hükümlü bulunan yazıişleri müdürleri ile gazetecilerin çoğunluğunun suçlarının toplamı beş yılı geçmiyor. Bunun için gazetecilerin ve yazıişleri müdürlerinin cezalarının beş yılı tecil edilecek. Bir daha aynı suçu işlemeleri halinde, aldıkları cezayı tecil edilen süre ile birlikte çekecekler. İkinci tasarı ise koşullu tecili getiriyor. Buna göre mevkutelerde yayınlanmış yazılarından dolayı hapse girmiş olan gazeteci ve yazıişleri müdürleri, cezalarının beşte birini çekmiş olmaları halinde yine koşullu olarak salıverilecek.

Hazırlanan iki tasarı ile 21 Haziran 1997'den önce basın yoluyla suç işlemiş olan gazeteciler ve yazıişleri müdürleri yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itiraberen yedi gün içinde salıverilirken, hükmedilen cezaları da infaz edilmeyecek.

BÖLÜCÜLÜK KAPSAM DIŞI

Basın yoluyla suç işleyen gazetecilerlle birlikte takibata uğrayan yazıişleri müdürleri hakkındaki soruşturmalar düşecek. Tasarılarda Anayasal engel nedeniyle devlete karşı işlenen suçlar, Terörle Mücadele Yasası'nın ‘bölücülük propagandası', ‘terör örgütleri' ve bunlarla ilgili yayın yasağını düzenleyen maddeleri ile TCK'nın ‘çete suçunu' düzenleyen 313 ile suça tahriki düzenleyen 311, 312 ve 312/a maddeleri kapsam dışı bırakıldı.

Son iki yılda, TCK'nın devlete ve kurumlarına hakareti düzenleyen 159'uncu maddesinden 1466, 312'nci maddedeki, ‘Halkı sınıf ve din farklılığı gözeterek, düşmanlığa tahrik' suçundan 938, suça tahriki düzenleyen 311'inci maddeden 10 dava açıldı. Terörle Mücadele Yasası'nın sekizinci maddesindeki, ‘bölücülük propagandası' suçundan da açılmış 1578 dava bulunuyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False