27. Dönem POMEM başvuru kılavuzu yayımlandı: POMEM 8 bin polis alımı başvurusu E-Devlet ekranı ve başvuru şartları

Güncelleme Tarihi:

27. Dönem POMEM başvuru kılavuzu yayımlandı: POMEM 8 bin polis alımı başvurusu E-Devlet ekranı ve başvuru şartları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2020 17:35

POMEM başvuru kılavuzu adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 8 bin polis alımı başvurusu için beklenen açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'ndan geldi. Son dakika açıklamada 27. Dönem POMEM başvuru kılavuzunun yayımlandığı bildirildi. Başvuru müracaatları e devlet POMEM başvuru ekranı üzerinden tamamlanacak. 30 yaşını aşmamış vatandaşların başvuruda bulunacağı POMEM polis alımı sürecinde kadınlarda 162, erkeklerde ise 167 boy koşulunu önem arz edecek. Peki, 27. Dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? İşte, POMEM 8 bin polis alımı başvurusu ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.

Haberin Devamı

Polis Akademisi (PA) tarafından eğitimleri verilecek olan 8 bin polis alımı için sınav başvuru müracaatları alınmaya başlandı. Lisans mezunu 6 bin, Ön Lisans mezunu ise 2 bin polis alımı yapacak olan Emniyet Genel Müdürlüğü, başvurularda ön koşul olarak KPSS puanını baz alacak. Polislik başvurusu için lisans adaylarının KPSS puan barajı 60, Ön Lisans adayları için ise 65 olacak. Polislik başvurusu yapmak isteyen adaylardan lisans mezunları için 2019 ve 2020 KPSS puanı, Ön Lisans mezunları için ise 2020 KPSS puanı talep edilecek. Peki, polislik başvurusu nasıl yapılacak? İşte, POMEM başvuru şartları ve E-Devlet polislik başvuru ekranı hakkında detaylı bilgiler

 POLİSLİK BAŞVURU ŞARTLARI VE E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın,
önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) adayın istihdam edileceği POMEM 8 bin polis alımı için müracaatlar 8-21 Aralık tarihlerinde yapılacak. Adaylar başvurularını aşağıdaki link üzerinden E-Devlet girişi yaparak tamamlayabilecek

Haberin Devamı

POLİSLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Polislik başvurusu için şartlar şu şekilde olacak;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden
alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul
edilecektir.)

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
(Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden
(60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00)
taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci
maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya vazife malulü eş
veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK
personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş
veya çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3
puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93
puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Haberin Devamı

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate
alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından
gün almamış olmak, (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo
şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini
inceleyiniz.
(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy
uzunluğu olacaktır.)
(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00 BMI -27.00 BMI aralığında Beden
Kitle İndeksi olacaktır.)

Haberin Devamı

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa
dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan
bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

Haberin Devamı

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan
konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında
herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî
yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el
yazısı ile durumunu belirtecektir.)

Haberin Devamı

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ

a) POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 08 Aralık (dahil)-21 Aralık (dahil) 2020
tarihleri arasında saat 23.59’e kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile
giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.
b) e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı
kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet
tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
c) e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan
dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

ç) Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunan adaylar internet üzerinden
müracaatı sırasında bilgisayar ekranında “Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocukları
Kontenjanından Başvuru Yapabilirsiniz” ibaresini göreceklerdir. Şehit veya Vazife Malulü olanların eş
veya çocuğu kapsamında bulunup da müracaat sırasında belirtilen ibareyi göremeyen adayların;
Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuğu kapsamında bulunan
adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük
belgesinin Kurumca onaylı örneğini, Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya
çocukları kapsamında başvuru yapacak adaylar şehit veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca
onaylı örneğini dilekçesini ve kimlik fotokopisini Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube
Müdürlüğüne faks (0 312 462 87 29) ile göndermeleri ve başvurularını yapabilmeleri için (0 312 462 87
16) numarası ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

d) İnternet üzerinden ön başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılmakta ve adayların Merkezi
Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri belirlenmektedir.
Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar ön başvuru yapamayacağından ilgili
kuruma müracaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
e) Yurtdışında ikamet edip de ülkemizde, Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre
ikamet adresi bulunmayan ve 27. Dönem POMEM giriş sınavı başvuru şartlarını taşıyan adayların
internet üzerinden başvuru işlemi için Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğü
ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

f) e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru
işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta
yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
g) İnternet üzerinden ön müracaatını yaptıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim,
yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair
onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve şahsen müracaatları sırasında bu
evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL
(Yüz Elli) 08 Aralık 2020 saat 09:00’dan 21 Aralık 2020 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi
Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA
“27. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.
b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından
yatırılabilecektir.
c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma
işlemi yapılmayacaktır.

BAŞVURU HAKKINDA DETAYLI KILAVUZ BİLGİLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!