2,4 milyar YTL kara para aklandı

2,4 milyar YTL kara para aklandı

Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), mahkemelerde davası devam eden dosyalarda 2 milyar 428 milyon YTL tutarında kara para aklandığını saptadı.

MASAK'ın 2006 Yılı Faaliyet Raporuna göre, 2002-2006 döneminde 85 yükümlülük ihlali tespit edildi. Bunların 76'sının kimlik tespiti, 4'ünün bilgi verme, 5'inin de şüpheli işlem bildiriminden kaynaklandığı belirlendi. Yükümlülük ihlallerinin 71'i bankalarca gerçekleştirilirken, tapu sicil müdürlüklerinde 3, yetkili müesseselerde 4, aracı kurumlarda 3, Milli Piyango İdaresinde 1, diğer birimlerde de 3 ihlal saptandı.

MASAK, yükümlülük ihlalleri nedeniyle 39 yükümlü hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulundu. Bu mükelleflerin 31'i bankalar, 3'ü tapu sicil müdürlükleri, 1'i yetkili müessese, 1'i aracı kurum, 3'ü de diğer gerçek ve tüzel kişilerden meydana geldi. MASAK, Hazine Müsteşarlığı, BDDK ve SPK'dan 2005-2006 sonbahar-kış dönemi denetim programlarında, banka, yetkili müessese, aracı kurum ve sigorta şirketleri nezdinde yükümlülüklere uyum denetimi yapılmasını da talep etti. Bu denetimler sonucunda da, bankalarda yüzde 43'lük, yetkili müesseselerde yüzde 17'lik, aracı kurumlarda ise yüzde 2'lik yükümlülük ihlali saptandı.

KARAPARA AKLAMA İHBARLARI

Son 6 yılda MASAK'a, karapara aklama suçu ile ilgili 2 bin 319 ihbarda bulunuldu. Bunların 828'ini Cumhuriyet Savcılıkları, 609'unu kamu kurumları, 97'sini bankalar, 743'ünü gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri yaptı. 18 ihbar basın yoluyla alınırken, 24 ihbar da yurt dışından geldi. 2004 yılında 483, 2005 yılında 500 olan ihbar sayısı, geçen yıl 563'e yükseldi. Cumhuriyet Savcılıkları kanalıyla MASAK'a iletilen karapara aklama ihbarlarının yüzde 73,1'inin Marmara Bölgesi kaynaklı olduğu dikkat çekerken, bu bölgemizi yüzde 17,9'luk ihbar oranı ile Doğu Anadolu izledi.
Bu dönemde MASAK'a uyuşturucu ticareti için gelen ihbarların bölgelere dağılımı da şöyle: “Marmara Bölgesi yüzde 74,5 , Doğu Anadolu Bölgesi yüzde 19, Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 3,2 , İç Anadolu Bölgesi yüzde 1,4 , Ege Bölgesi yüzde 0,8 , Akdeniz Bölgesi yüzde 0,8 , Karadeniz Bölgesi yüzde 0,4.”

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİ

Bu arada 2006 yılında, son 4 yılın toplamından daha fazla şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu. 2002 yılında 222, 2003 yılında 180, 2004 yılında 290, 2005 yılında da 352 olan şüpheli işlem bildirim adedi, 2006 yılında 1.140 olarak gerçekleşti. Böylece 5 yıldaki şüpheli işlem bildirim sayısı da 2 bin 156'ya yükseldi. Bu dönemdeki şüpheli işlem bildirimlerinin 2 bin 110'u bankalar, 36'sı katılım bankaları, 9'u aracı kurumlar, 1'i de sigorta kurumlarınca yapıldı.

DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

MASAK, 2002-2006 döneminde 1.463 dosya için değerlendirme çalışması yaptı. Bunların 1.046'sı tamamlanırken, 686 dosyada aklama suçu bulunamadı. 360 dosyanın 328'i ayrıntılı tetkik talebiyle inceleme elemanlarına sevk edilirken, 32 dosya da karapara aklandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirildi. Yapılan değerlendirmeler sırasında başka suçlarla ilgili 69 basit rapor düzenlenirken, 105 gerçek, 44 de tüzel kişi hakkında vergi incelemesi talep edildi. 2002 yılında 102, 2003'de 68, 2004'de 121, 2005'de 74, 2006'da da 86 inceleme dosyası açıldı. Daha önceki yıllardan devredilenlerle birlikte MASAK'ta 2006 sonuna kadar açılan inceleme dosyası sayısı 863'e ulaştı. İncelemesi tamamlanan dosyalardan 405'inde aklama suçu bulunamazken, 194 dosya için de aklama suçu yapıldı.

SAVCILIKLARA SUÇ DUYURUSU VE DAVALAR

MASAK söz konusu dönemde, karapara aklama suçu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılıklarına 269 suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurularının öncül suçlara göre dağılımı da şu şekilde tespit edildi:
-Uyuşturucu madde ticareti yüzde 43,1
-Gümrük kaçakçılığı yüzde 17,5
-Nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflas: Yüzde 11,9
-Evrakta ve meşruiyet belgelerinde sahtecilik: Yüzde 11,5
-Sahte belge düzenleme, kullanma: Yüzde 5,2
-Yağma, yol kesme ve adam kaldırma: Yüzde 5,2
-Devletin şahsiyetine karşı cürümler: Yüzde 2,2
-Devlete ait mühür ve damgalarda taklit: Yüzde 1,1
-Silah kaçakçılığı: Yüzde 0,7
-Organ ve doku kaçakçılığı: Yüzde 0,4
-Şahıs hürriyeti aleyhinde cürümler: Yüzde 0,4
-Fuhşa teşvik: Yüzde 0,4
-Eski eser kaçakçılığı: Yüzde 0,4

Karapara Aklama ile Mücadele Kanununun yürürlüğe konulduğu 17 Şubat 1997 tarihinden bu yana, ülkede karapara aklama suçu nedeniyle 209 dava açıldı. 2006 yılı sonuna kadar sonuçlandırılan 48 davadan 43'ünde beraat, 5'inde de mahkumiyet kararı verildi. Bu dönemde temyiz edilen 41 dosyadan 6'sı sonuçlandı ve bu 6 davada da beraatler onandı.

KARAPARA AKLAMA TUTARLARI

Sonuçta MASAK, davası devam eden dosyalarda 1 milyar 357 milyon 966 bini Türk Lirası cinsinden, geri kalanı da döviz olmak üzere 2 milyar 428 milyon 685 bin YTL karapara aklandığını saptadı. Söz konusu paraların yanı sıra çeşitli taşınmaz ve menkul değerlerin de aklama konusu yapıldığı bu süreçte, karapara aklamaya konu varlıklar şu şekilde belirlendi:

Yeni Türk Lirası 1.357.966.281,69
ABD Doları 714.093.702,20
Alman Markı 49.663.206,81
EURO 18.309.535,94
İngiliz Sterlini 5.873.463,53
Fransız Frangı 325.813,00
Hollanda Florini 21.424.807,00
Belçika Frangı 7.039.588,13
İtalyan Lireti 672.734.899,00
İsviçre Frangı 75.503,00
Suudi Arabistan Riyali 5.000,00
Taşınmaz mallar ve diğer varlıklar
Mesken 33
Dükkan 3
Arsa 22
Tarla 3
araç 67
Motorin 85.512 litre
Tabanca 1
1/2 hisseli depo
Büro katı 1
Zeytinlik 22.210 m2
Bağ 22.379 m2
Gayrimenkul 12
İmalathane 1
Menkul kıymet 169.999,15 YTL
Menkul kıymet 2.282,00 YTL
Menkul kıymet 55.505,99 YTL
1 şirkete ait yüzde 10 ortaklık payı
1 şirkete ait yüzde 50 hisse
Büyükbaş hayvan 8 adet
Haberle ilgili daha fazlası: