KPSS lisans değerlendirme tablosu: KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS lisans oturumları 2020 yılında 6 Eylül’de başladı. Memur olmak isteyen adaylar 6 Eylül’de genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri, 12-13 Eylül’de ise alan bilgisi oturumlarına girdiler. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan puan tabloları