Formumu korumak için çok ter döküyorum

O bir dönem moda dünyasında birçok insanı esir alan "sıfır beden" akımının en büyük muhaliflerinden biriydi. Her kadının, sahip olduğu bedeni kabullenip onu olabildiğince sağlıklı tutup kendini sevmesini ve mutlu olmasını öngören "bedensel pozitivizm" akımının öncüsü haline geldi.