Buna "felaket" denir

Tepeden tırnağa "kristal taşlara bulanarak" partiye katılan Adriana Lima belki de bu kadar acımasız eleştiri duymamıştı.