Federasyonlar için kritik Temmuz

Federasyonlar için kritik Temmuz

30 Kasım 2012 tarihinde göreve başlayan Spor Genel Müdürlüğü Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu, federasyonlar hakkındaki 6 aylık raporlarını bu ay içerisinde Spor Bakanı Suat Kılıç'a sunacak.

Haberin Devamı

KRİTERLERE UYMAYAN FEDERASYON BAŞKANI YANDI

Spor Genel Müdürlüğü Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu'nda görev alan Mehmet Baykan, Tamer Taşpınar, Mehmet Boslu, Gazanfer Doğu, Osman İmamoğlu, Ramazan Çağlayan ve Kaan Ark tarafından 60 federasyon hakkında hazırlanan sportif başarı, plan ve proje, master planı, performans ölçüleri ve aktarılan kaynakların doğru kullanımına uyulup uyulmadığı konusunda Temmuz ayı içerisinde bakana rapor verilecek.

DEĞERLENDİRME KURULU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TEKLİFİ VEREBİLİR

Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu, ilk altı aylık raporunda varsa performansı yeterli görülmeyen federasyonlar hakkında olağanüstü genel kurula gidilmesi konusunda görüşlerini Bakan Kılıç'a iletecek. Gençlik ve Spor Bakanı da, bu görüşler doğrultusunda kriterlere uymadığı görülen federasyon hakkında gerekli gördüğü takdirde, o federasyon başkanının olağanüstü genel kurulu toplaması kararı alabilecek. Kurul, göreve geldikleri tarihten itibaren federasyonların sportif değerlendirme ve performans gelişimi ile ilgili olarak yaptıkları toplantılarda, uygun görülen konularda görüş, öneri ve tespitlerini Bakan'a sunacak.

Spor Genel Müdürlüğü Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu'nda Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Genel Müdür Yardımcısı ve Halter federasyonu başkanı Tamer Taşpınar, Spor Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Mehmet Boslu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi BESYO Müdürü Prof. Dr. Gazanfer Doğu, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi BESYO Müdürü Prof. Dr. Osman İmamoğlu, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ramazan Çağlayan ve Ekonomist Kaan Ark görev alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası: