Ev alana kıdem tazminatının yarısı ödenecek

SON GÜNLERDE en çok tartışılan konulardan biri de kıdem tazminatı..

Haberin Devamı

Yakında yapılması düşünülen bir düzenleme ile kıdem tazminatı konusunda önemli değişiklikler yapılacak. Ev alanlara, hak ettikleri kıdem tazminatının yarısı ödenecek.

EMEKLİLİK GÖZETİM MERKEZİ

Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili Kanun Taslağı’na göre;
- İşverenler, işçinin prime esas aylık brüt kazancının “yüzde 4’ünü” kıdem primi olarak, Emeklilik Gözetim Merkezi adına açılan hesaba yatıracaklar (işverenin yıllardır ödediği İşsizlik Sigortası Primi oranı da 1.5 puan azalarak yüzde 2’den binde 5’e inecek).
- İşverenler, yüzde 4’lük bu prim yükümlülükleri nedeniyle, işçilerin ücretlerinden herhangi bir indirim veya kesinti yapamayacaklar.
- Bu hesaptaki tutarlar, işveren tarafından seçilen, kıdem tazminatı konusunda ruhsat verilen emeklilik şirketine aktarılacak.
- Emeklilik şirketi, kıdem primlerini, iki gün içinde yatırıma yönlendirecek.
- Kıdem primlerinin yatırılacağı şirketin seçimi işveren, bu primlerin değerlendirileceği fonların seçimi ise işçi tarafından yapılacak.

Haberin Devamı

TAZMİNATA HAK KAZANMA

1. Yarısını Çekmeye Hak Kazananlar:
- 15 yıl sigortalılık süresini dolduran ve adlarına 3.600 gün prim ödenenler,
- Para çekme hakkının ikinci ve sonraki kullanımlarında, adlarına 1.800 gün prim ödenenler,
- Konut edinenler,
Bireysel kıdem tazminatı hesabında biriken tutarın “yarısını çekmeye” hak kazanacaklar.
“Konut edinenlere” kıdem tazminatının yarısının ödenmesi, olumlu bir yaklaşım. Ancak yarısı yerine tamamı ödense daha anlamlı olurdu.
2. Tamamını Çekmeye Hak Kazananlar:
- Emekli olanlar ya da malullük aylığı bağlananlar.
- Beş yıl boyunca adlarına açılan bireysel kıdem hesabına, kıdem primi tahakkuk ettirilmemesi halinde talepleri üzerine, bireysel kıdem hesabında biriken tutarın tamamını çekmeye hak kazanırlar.
- İşçinin ölümü halinde, biriken tutarın tamamı mirasçılarına ödenecek.

VERGİ GELİYOR

Bireysel kıdem tazminatının yarısının ya da tamamının çekilmesine hak kazanılması halinde, yapılan ödemelerin içindeki irat tutarı, “menkul sermaye iradı” sayılacak.
Menkul sermaye iradı da tasarı yasalaştıktan sonra belirlenecek bir oranda “stopaja” yani vergi kesintisine tabi tutulacak.
“Kıdem tazminatı tavanı” ise, her yıl, TÜFE oranında artırılacak.

Yazarın Tüm Yazıları