Zeytinlik yanı fabrika

Zeytinlik yanı fabrika

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan yeni taslak, tartışma yaratacak düzenlemeleri beraberinde getiriyor.

Haberin Devamı

“Üretim reform paketi kanun tasarısı taslağıyla” zeytinlik yakınına sanayi tesisi kurulmaması yönündeki yasak büyük ölçüde kaldırılırken; tek işçi çalıştırana bile sanayici olma yolu açılıyor. Taslak, sanayi odalarının sorumluluğunu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Sanayi Bakanlığı’na devrederken; Sanayi Bakanlığı’na ilçelerde dahi sanayi odası kurma imkânı getiriyor. Görüşe açılan taslakta yer alan başlıca düzenlemeler şunlar:

ZEYTİNLİK SINIRLAMASI DARALTILIYOR

Şu anki yasalara göre, zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamıyor ve işletilemiyor.

Hazırlanan taslakta ise “3 metre” ve “kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis” ifadeleri çıkarılıyor. Aynı maddeden “zeytinlik sahaları daraltılamaz” cümlesi de çıkarılıyor.

Haberin Devamı

Maddeye bir de istisna konuluyor. Buna göre bakanlıklarca alınacak kamu yararı kararı gereğince yapılacak yatırımlar kapsamında zeytinlik sahaları içine kurulacak tesisler, sınırlamaların dışında olacak.

Böyle bir durumda yatırımın yapıldığı alan içinde bulunan zeytin ağacının iki katı kadar zeytin ağacının, bakanlık tarafından gösterilecek yere dikilmesi zorunlu olacak.

Yükümlülüğe aykırı hareket edilmesi halinde de ağaç başına 200 TL ceza uygulanacak.

SANAYİCİ TANIMI DEĞİŞİYOR

Şu anda ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, şekil açısından kısmen veya tamamen değiştirmek için işleyen, yeni bir ürün üretmek için katma değer oluşturan işyerleri, yeraltı kaynakları çıkarıp işleten ve bilişim teknolojisi üretenler en az 10 işçi çalıştırmak kaydıyla sanayici oluyor.
Taslağa göre ise, artık sadece bilişim teknolojisi ve yazılım üretenlerde 10 işçi şartı aranacak. Diğer alanlarda üretim yapanlarda ise, böyle bir şart aranmayacak.

İŞYERİNDE EĞİTİM

Taslakla yapılacak değişiklikle üniversitelerin işyerlerinde uzun süreli eğitim vermesinin yolu da açılıyor. Buna göre üniversiteler, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinde okuyan öğrencilerin eğitimlerinin en az 1 yarıyılını işyerlerinde yapmasını zorunlu kılabilecek.

Haberin Devamı

İşyeri eğitimi gören öğrencilere de, eğitim süresince üniversitelerin bütçesinden asgari ücretin net tutarının üçte biri ücret olarak ödenecek.

OSBÜK’E YENİ GELİR

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun (OSBÜK) yetkileri genişletiliyor ve TOBB’dan kaynak aktarılması öngörülüyor.

Buna göre taslak yürürlüğe girerse, tüzel kişilik kazanan tüm OSB’lerin OSBÜK’e üye olmaları ve yılda elde ettikleri safi gelirin yüzde 1’i oranında katkı payı ödemesi zorunlu olacak.

YETKİLİ SANAYİ BAKANLIĞI

Taslakla bugüne kadar tüm oda ve borsalardan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumlu olması durumu da değiştiriliyor. Sanayi odalarının sorumluluğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na veriliyor. 

Haberin Devamı

Ayrıca Sanayi Bakanlığı, yeni sanayi odaları konusunda tek belirleyici oluyor. Buna göre 500 ve üzerinde sanayi siciline kayıtlı işletme bulunan hem illerde, hem de ilçelerde müstakil sanayi odası kurulabilecek.

Bunun için sanayicilerin yarısından fazlasının yazılı talebi olması durumunda bakanlığın kararı ile oda faaliyete geçecek. Şu anki mevzuatta TOBB’un olumlu görüşü üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kararıyla, sadece illerde sanayi odası kurulabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası: