Yüksek teknolojinin başkenti olduk

Yüksek teknolojinin başkenti olduk

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara’nın ileri teknoloji istihdamında açık ara liderliğini sürdürdüğünü belirterek, “Ankara varlığını ve etkisini arttırarak yüksek teknolojinin de başkenti oldu” dedi.

Haberin Devamı

Kentleşmenin çağın en önemli trendlerinden birisi olduğunu kaydeden Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 2007 yılında tarihte ilk kez dünyada kentlerde yaşayan nüfusun kırsalda yaşayanların üzerine çıktığının altını çizdi. Kentlerdeki hızlı nüfus artışının kentler arasındaki rekabeti de yoğunlaştırdığını vurgulayan ASO Başkanı, “Çünkü kentler; artan nüfusun altyapı ve iş talebini karşılamak, hayatın kalitesini korumak ve yatırımları çekmek zorundalar. Bu nedenle kentler arasındaki rekabet, günümüzde küresel rekabetin en önemli alanlarından birini oluşturuyor” diye konuştu. Ankara’nın diğer şehirlerle karşılaştırıldığında birçok üstünlüğe sahip olduğunu ifade eden Özdebir, şöyle konuştu:

Yüksek teknolojinin başkenti olduk

Haberin Devamı

YAŞAM KALİTESİ

“Ankara’nın bu gücü, yüksek bilgi ve teknoloji üretme kapasitesinden kaynaklanmaktadır. Kentler için rekabet endeksinde Ankara birinci sırada yer almaktadır. Rekabet endeksinde; ekonomik gelişmişlikle ölçülemeyen, gelecekteki rekabet gücüne de atıf yapabilecek fiziki altyapı ve eğitim gibi faktörler de dikkate alınmaktadır. Rekabet endeksi her şeyden önce yaratıcılık ve bilgi ekonomisinin önemini vurgulamaktadır. Bu endekse göre Ankara, Türkiye’nin en rekabetçi kentidir. Ankara’yı rekabet endeksinde birinci yapan faktörler Ankara’nın yüksek yaratıcı sermaye, insani sermaye ve sosyal sermaye donanımıdır. Ankara, yaratıcı sermaye, insani sermaye ve sosyal sermaye endekslerinde illerimiz arasında birinci sırada yer almaktadır. Ankara, ülke ekonomisine en yüksek katma değeri sağlayan ikinci kenttir. Ankara, yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ilimizdir. Ankara’da faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin önemli bir kısmı organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin en planlı ve modern Organize Sanayi Bölgeleri Ankara’da yer almaktadır. Bu durum, sanayi işletmelerinin birlikte iş yapabilme olanaklarını artırmakta, sinerji yaratılmasını sağlamaktadır. Sanayinin yerleşiminin düzenli ve örgütlü olmasının bir diğer avantajı ise bu işletmelerin alt yapı sorunlarının olmamasıdır. Üstelik ihtiyaç duyulan altyapının inşası da ölçek ekonomileri nedeniyle düşük maliyetle gerçekleştirilebilmektedir.”

Haberin Devamı

BU MESAFE BİZE CESARET VERİYOR

Ostim, İvedik, istanbul Yolu, Kazan, Siteler, Akyurt ve şehrin çeşitli bölgelerine yayılmış Türkiye ölçeğinde büyük sanayi işletmelerinin de üretimi sürdürdüğünü belirten Özdebir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ankara, İstanbul Sanayi Odası’nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında her yıl en az 30 firma ile İSO’nun 2 bin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında da her yıl en az 20 firmayla temsil edilmektedir. Ülkemizin en iyi üniversitelerini barındıran Ankara, 6 teknoparkında üniversite-sanayi işbirliği için de uygun ortamlar sağlamaktadır. Günümüzde sanayide yüksek katma değer, bilgi ve teknoloji yoğun mal üretilen sektörlerde gerçekleşiyor. Odamızın 2023 vizyonu, Ankara sanayiini küresel düzeyde rekabet edebilir, yüksek katma değerli sektörlerde yoğunlaşmış, ileri teknoloji kullanan ve geliştiren bir konuma yükseltmektir. Ankara sanayiinin kısa sürede katettiği mesafe, bu vizyona ulaşmak konusunda bizleri cesaretlendirmektedir. Ankara’da faaliyet gösteren işletmeler gerek Türkiye ortalaması gerekse diğer gelişmiş ekonomik bölgelere göre daha ileri teknoloji alanlarında yoğunlaşma göstermektedir. Çalışan sayısı bakımından değerlendirildiğinde Ankara ileri teknoloji istihdamında açık ara liderliğini sürdürmektedir. Toplam işgücü ödemeleri bakımından İstanbul, İzmir, Bursa, Türkiye ortalamasında bir yapı sergilerken Kocaeli bölgesi Orta-İleri teknoloji sektörlerinde çalışan işgücüne yapılan maaş ve ücret ödemelerinde ileri görünmektedir. Ankara ise orta-ileri teknoloji ödemelerinde Kocaeli’nin ardından ikinci sırada yer alırken, ileri teknoloji alanında istihdam edilen işgücüne yapılan maaş ve ücret ödemelerinde yine ön sırada yer almaktadır.”

Haberin Devamı

YÜKSEK ÜCRET AVANTAJI VAR

Ankara’da imalat sanayiinde ileri teknoloji istihdamı, sektördeki toplam istihdamın yüzde 10’una yaklaşmıştır. İstanbul ileri teknoloji üretimi bakımından Ankara ve İzmir’in gerisinde kalmaktadır. Ankara’da ileri işgücüne ödenen ücretler istihdam oranının üzerindedir. İleri teknoloji alanındaki çalışanlar Ankara’da göreli olarak daha yüksek ücretler almaktadır. Ankara, bölgesel sanayi içinde ileri ve orta-ileri teknoloji alanlarında en çok yatırım yapan bölgedir. Son yıllarda Ankara’da ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin toplam işletmeler içindeki oranı hızlı bir gelişme göstermektedir. Firma gelirleri bakımından Ankara’daki dağılım daha dengeli olmakla birlikte, şehrimizde ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren işletmelerin diğer illere göre daha yüksek düzeyde gelir elde ettikleri görülmektedir.”

Haberin Devamı

Savunma sanayinde önde

ANKARA’nın özellikle savunma sanayi, yazılım, makina, taşıt, beyaz eşya ve hazır giyim sektörlerinde önemli bir üretim merkezi olduğunu hatırlatan Özdebir, Ankara’da 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin yanısıra, 10 Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır” dedi.

Varlığı ve etkisi artıyor

ANKARA’nın, bölgesel sanayi içinde ileri ve orta-ileri teknoloji alanlarında yine en çok yatırım yapan bölge olarak karşımıza çıkmaktığını anlatan Özdebir, “Ankara’nın ileri teknoloji alanında varlığını ve etkisini giderek artırdığı görülmektedir. İleri teknolojili üretimin 2010 yılı uluslararası ton fiyatı esas alındığında Ankara 23 bin 500 dolarlık satış fiyatı ile en kıymetli üretimi yapan ildir. Ankara’nın yüksek teknolojideki üstünlüğü, sanayinin sektörel yapısında da kendini göstermektedir. Ankara; özellikle savunma sanayii, yazılım, makina, taşıt, tıbbi cihazlar, beyaz eşya ve hazır giyim sektörlerinde ülkemizin önemli bir sanayi merkezidir. Özetle Ankara’nın rekabet gücünün temelinde, onun bilgi ve teknoloji üretme kapasitesi bulunmakta” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası: