GeriEkonomi Yeni yılın ilk darbesi yüzde 59 vergiyle geldi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Yeni yılın ilk darbesi yüzde 59 vergiyle geldi

Hükümet, vergilerin ve harçların büyük bölümünü yüzde 59 oranında artırdı. Yılbaşından itibaren motorlu taşıtlar, damga ve veraset intikal vergileri ile harçlar yüzde 59 zamlı ödenecek. Değerli kağıtlara da yüzde 50-66.6 arasında zam geldi.

MOTORLU taşıtlar, damga, emlak, veraset ve intikal, değerli kağıtlar, belediye ve gelir vergilerine ilişkin 2003 yılı uygulama tebliğleri, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Böylece vergiler, değerli kağıt fiyatları, harçlar 2002 yılında gerçekleşecek enflasyonun neredeyse iki misli oranında artırılmış oldu.

1 Ocak 2003'den itibaren uygulanacak vergilerden motorlu taşıtlar vergisi, yeniden değerleme oranı düzeyinde, yüzde 59 arttı. Emlak vergileri ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar, yüzde 29.5 oranında yükseltildi. Türkiye sınırları içinde tek meskeni olan emeklilere yönelik emlak vergisi istisnası 2003 yılında da devam edecek.

OTO VERGİSİNE YÜZDE 59

Maliye Bakanlığı, motorlu taşıtlar vergisi tutarlarını 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 59 oranında arttırdı. Buna göre 1-6 yaş arasında yeralan 950 kilogram ve altındaki otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi 111 milyon 860 bin liradan 177 milyon 850 bin liraya yükseldi. Yine aynı yaş grubunda yeralan 46 kişi ve daha üstü yolcu kapasiteli otobüslerin yıllık vergisi de 512 milyon 380 bin liradan 814 milyon 680 bin liraya çıkarıldı.

Tebliğ ile öngörülen hadler, birinci derece lüks otomobiller için 3 kat, ikinci derece lüks otomobiller için 2 kat ve üçüncü derece lüksotomobiller için 1.5 kat olarak uygulanacak.

DAMGA VERGİLERİ

Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2003 tarihinden geçerli olmak üzere damga vergisi tutarlarını da yüzde 59 oranında arttırdı. Damga Vergisi Genel Tebliği'ne göre, vergide üst sınır 2 trilyon 55 milyar 282 milyon 140 bin lira olarak uygulanacak. Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümdeki istisna sınırı da yine yılbaşında 121 milyar 794 milyon liraya yükselecek.

Veraset ve İntikal Vergisi'nde de yeniden değerleme oranı çerçevesinde yapılan yeni düzenleme sonrasında ilk dilim 90 milyar lira oldu. Bu durumda 90 milyar liraya kadar olan gelirler, veraset yoluyla intikal halinde yüzde 1, ivazsız intikallerde ise yüzde 10 vergiye tabi tutulacak. Sonra gelen 190 milyar liraya veraset ve intikal durumuna göre sırasıyla yüzde 3 ve 15, daha sonraki 400 milyara yüzde 5 ve 30, sonraki 800 milyara yüzde 7 ve 25, matrahın 1 trilyon 480 milyar lirayı aşan bölümüne de yüzde 10 ve 30‘luk oranlar uygulanacak.

Hissede ve bonoda vergi sınırı yükseldi

MENKUL
sermaye iratlarındaki genel beyan sınırı 6 milyar 650 milyon liraya, Hazine bonosu ve devlet tahvili faiz gelirlerindeki istisna sınırı da 76 milyar 600 milyon liraya yükseldi.

Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre, mevduat faizleri, özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları ve repo gelirleri ile menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları tutar ne olursa olsun beyan edilmeyecek. Aynı şekilde 7 Ekim 2001 tarihinden itibaren düzenlenen şahıs sigorta poliçeleri dolayısıyla elde edilen gelir de beyan dışında kalacak.

Devlet tahvili ve Hazine bono faiz gelirlerinin ise vergiden istisna edilen bölümü için beyanda bulunulmayacak. Bu çerçevede sayılanlar dışında kalan ve gayrı safi tutarları toplamı 6 milyar 650 milyon lirayı aşmayan menkul sermaye iratlarından, vergi kesintisine tabi tutulmuş olanlar ile vergi alacağı dahil kurumlardan elde edilen kar payları beyan edilmeyecek.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkulkıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim sözkonusu olmayacak.

Devlet tahvilleri ile Hazine bonosu faiz gelirlerine enflasyondan arındırıldıktan sonra uygulanacak faiz istisnası ise yeniden değerlemeoranı kadar artacak. Böylece 2002 yılı gelirlerindeki istisna tutarı, 76 milyar 600 milyon lira olarak uygulanacak. İstisna kapsamına giren sözkonusu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyeceği gibi, diğer gelirler dolayısıyla verilecek beyannamelere de bu kazançlar dahil edilmeyecek.

İstisna, faiz gelirleri açısından indirim oranı, elden çıkarma dolayısıyla elde edilen diğer kazançlar açısından ise mükellefin tercihine bağlı olarak maliyet bedelinin endekslenmesi ya da indirim oranı sonrası bulunacak tutara uygulanacak.

Çöp vergisi en az 385 bin lira olacak

MALİYE
Bakanlığı, 1 Ocak 2003 tarihinden geçerli olmak üzere çevre temizlik vergisi tutarlarını yüzde 29.5 oranında artırdı. Vatandaş arasında çöp vergisi olarak tanımlanan çevre temizlik vergisinde asgari tutar 385 bin lira, azami tutar da 80 milyon 898 bin lira olacak.

Vergi miktarları büyük şehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ve nüfusu 5 binden az olan belediyeler yüzde 50 indirimli uygulanacak.

DEĞERLİ kağıt tutarlarını yüzde 50 ile yüzde 66.6 arasında arttırıldı. Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile yeni yılda pasaportun 45 milyon, sürücü belgesinin 18 milyon, nüfus cüzdanının da 1.5 milyon lira olması kararlaştırıldı. Vatandaş bu kağıtlar için ayrıca harç da ödeyecek.

Yeni düzenlemede askerlik cüzdanı bedelinde herhangi artışa gidilmedi.

Tebliğ çerçevesinde 1 Ocak 2003 öncesi saymanlık ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni yeni bedeller arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılarak kullanılacak.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile de yeni yılda uygulanacak harç tutarları, yeniden değerleme oranı kadar arttırıldı. Yeni düzenleme ile halen 35 milyon 630 bin lira olan A1, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgesi harcı yeni yılda 56 milyon 650 bin liraya çıkacak. Bu yıl 50 milyon 830 bin lira olarak uygulanan 1 yıllık pasaport harcında yeni tutar da 80 milyon 810 bin liraya yükselecek.

Fatura sınırı yükseldi, fiş cezası 84 milyon oldu

FATURA KESME SINIRI 350 MİLYON:
2003 yılında, 350 milyon TL.'ye kadar olan satışlara yazarkasa fişi, 350 milyon TL.'yi geçen satışlara ise fatura düzenlenecek. Bu tutar 2002 yılında 250 milyon TL. idi.

FATURA-FİŞ KESMEYENE 84 MİLYON CEZA: 2003 yılında, satışları nedeniyle yazarkasa fişi kesmediği tespit edilenlere, düzenlemedikleri her fiş için 84 milyon TL. özel usulsüzlük cezası kesilecek. 2003 yılında, yaptığı satışlara ve hizmetlere fatura düzenlenmesi gerektiği halde, fatura düzenlemediği saptananlara, faturaya yazılması gereken tutarın yüzde 10'u oranın da, düzenlenmeyen her fatura için 84 milyon TL.'den az olmayacak şekilde, özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak, fatura düzenlemeyenlere kesilecek cezanın tutarı 2003 yılında 84 milyar TL.'yi aşamayacak.

MİRASÇI BAŞINA 53 MİLYAR VERGİ DIŞI: Ölüm halinde, eş ve çocuklara intikal eden miras nedeniyle eşe ve çocukların herbirine tanınan vergi istisnası 2003 yılı için 52 milyar 991 milyon TL. olarak belirlendi. Veraset ve intikal vergisi de 90 milyar TL.'ye kadar yüzde 1 olacak ve bu oran mirasın 1 milyar 480 milyon TL.'yi aşan kısmına yüzde 10 olarak uygulanacak.

YENİ DEFTER TUTMA SINIRLARI: 2002 yılında mal alışları 65 milyar TL.'yi satışları da 85 milyar TL.'yi aşanlar, birinci sınıf tüccar sayılacak ve bilanço esasına göre defter tutacaklar. Bu sınırın altında kalanlar ise ikinci sınıf tüccar sayılacak ve işletme defteri tutacaklar.

EMEKLİLERE 2003'DE EMLAK VERGİSİ YOK: Tek meskeni olan emekliler, 2003 yılı bu meskenleri için emlak vergisi ödemeyecekler. Ancak, mesken sayısı birden fazla olursa, tüm meskenler için emlak vergisi ödenecek. Emeklinin kendi evi yok ancak eşinin bir evi varsa, eşinin evi için emlak vergisi ödenmeyecek.

KONUT KİRALARI İSTİSNASI 1,5 MİLYAR: 2003 yılında elde edilen konut kira gelirlerinin yıllık 1,5 milyar TL.'si gelir vergisinden istisna olacak.
False
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle