Yeni kurulacak şirkete kur kalkanı geldi

Yeni kurulacak şirkete kur kalkanı geldi

YURTDIŞINDAN para getirerek yeni şirket kuracak olanlara kur kalkanı geliyor. TBMM’ye gönderilen yeni torba yasada yer alan bir düzenlemeye göre, yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketleri yurtdışından sermaye olarak Türkiye’ye getirdikleri döviz için kur farkı vergisi ödemeyecekler.

Haberin Devamı

Yurtdışından getirilen döviz için kur değerlendiğinde kur farkı üzerinden vergi ödeniyor. Kur değerlendiğinde üç ayda bir vergisi de ödeniyor. Getirilen bu düzenleme ile kur farkı vergisi ödenmeyecek. Ancak bu düzenleme yasa çıktıktan sonra kurulacak şirketler için geçerli olacak. Şirketin teşvik belgesi alması gerekecek. TBMM’ye sunulan torba tasarının 11. maddesiyle yeni bir değerleme müessesesi getiriliyor. Vergi Usul Kanunu’na, “Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar” başlıklı maddeye göre yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince sermaye olarak Türkiye’ye getirilen dövizin, kuruluşu takip eden hesap döneminin sonuna kadar belli şartlarla kur değerlenmesine tabi tutulmaması düzenlemesi getiriliyor. Böylece kur değerlemesinden kaynaklanan kazancın vergilenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ÜÇ ŞART BULUNUYOR

Haberin Devamı

Bu düzenleme için “yurtdışından para getirilmesi, yeni şirket kurulması ve teşvik belgesi alınması” olmak üzere üç şart bulunuyor. Tasarıdaki maddeye göre, yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlemesinden kaynaklanan kur farkı pasifte özel bir fon hesabına alınabilecek. Olumlu kur farkı bu hesabın alacağına, olumsuz kur farkları da bu hesabın borcuna kaydedilecek. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen mükellefler, şirketin kuruluşu ticaret siciline tescil edildikten sonra üçüncü ayın sonuna kadar yatırım teşvik belgesi almak için başvuruda bulunmaları gerekecek. İşe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar da belgeyi almış olmaları şartı aranacak. Başvuru süresi içinde yapılmazsa kur farkı ilk vergilendirme döneminden itibaren ödenecek. Yatırım teşvik belgesi alınmazsa da işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonu itibariyle vergilendirilecek.
Tasarının yürürlük maddelerinde söz konusu düzenlemenin yasa çıktıktan sonra kurulacak şirketler için geçerli olduğu anlaşıldı. Yürürlük maddesinde, “11’inci maddesi yayımı tarihinden sonra tescil edilen sermaye şirketlerince uygulanmak üzere yayımı tarihinde” ibaresi yer aldı. Bu durumda mevcut şirketler düzenlemeden yararlanamayacak.

Haberle ilgili daha fazlası: