Yeni çağın pazarlama yaklaşımı

Yeni çağın pazarlama yaklaşımı

Pazarlama uzmanları, yöneticiler, patronlar ve öğrenciler için Önümüzdeki 20 yılın şifreleri Pazarlama 3.0 kitabında biraraya geldi.

Haberin Devamı

 Kitabı, Dünya Gazetesi'nde Pazarlama 3.0 adlı köşesindeki yazılarıyla da tanınan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Güventürk Görgülü ile pazarlama konusunda danışmanlık, mentorlük ve özel eğitim çalışmaları yapan Nesteren Şencan Görgülün birlikte kaleme aldı.

Son on yılda pazarlama dünyasında tartışılan temel konuları ve teknolojinin getirdiği değişim dinamiklerini ele alan Pazarlama 3.0, yeni çağın pazarlama anlayışının şirketlerde nasıl ele alınması, anlaşılması ve uygulanması gerektiğini ortaya koyuyor.

Giriş bölümünde Pazarlama 3.0 aşamasının ne anlama geldiğini ve bu anlayışın temellerini ortaya koyan kitap, üç bölümden oluşuyor. İlk bölüm gerilla pazarlamadan nöromarketinge, Mor İnek’ten Mavi Okyanus’a son on yılda pazarlama alanında dikkat çeken stratejik yaklaşımların bir derlemesi niteliğinde. İkinci bölümde ise strateji belirleme, müşteri ilişkileri ve yenilikçilik gibi başlıklar altında şirketlere yönelik uygulamalar ele alınıyor. Kitabın üçüncü bölümünde teknolojik değişimin pazarlama olgusunu nasıl değiştirdiği üzerinde durulduktan sonra, sonuç bölümünde yeni çağın pazarlama anlayışı üzerine bir stratejik çerçeve çiziliyor.

Haberin Devamı

Pazarlama 3.0 yalnızca pazarlama profesyonellerinin değil, yöneticilerin ve patronların, özellikle de KOBİ patronlarının okuması gereken bir kitap. Günümüzde pazarlama dünyasını şekillendiren önemli fikirlerin yanında, çok sayıda şirkette gözlemlenmiş bire bir uygulamalardan çıkan sonuçları da okuyucuyla paylaşarak, yöneticiler için yeni bir yol açıyor.

Haberle ilgili daha fazlası: