Yargı Soma Yırca'da ikinci kez 'dur' dedi

Güncelleme Tarihi:

Yargı Soma Yırcada ikinci kez dur dedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2014 14:00

Danıştay'ın Soma Yırca'da aldığı yürütmeyi durdurma kararından sonra şimdi de Manisa 2.İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Kolin Şirketler Grubunun Soma Yırca'da yapılacak olan termik santral için 'acele kamulaştırma kararını' durduran Danıştay'dan sonra şimdi de köylülerden saklanan 'ÇED olumlu kararının' yürütmesi durduruldu.

Haberin Devamı

Yargı Soma Yırcada ikinci kez dur dedi
Bir gecede 6 bin zeytin ağacının kesilmesiyle ülke gündemine oturan Manisa'nın Soma ilçesi Yırca Köyü'ne ilişkin Manisa 2.İdare Mahkemesi oy birliğiyle 'ÇED olumlu' kararının yürütmesini durdurdu. 15 köylü adına Manisa 2.İdare Mahkemesi'ne dava açan Avukat Gökhan Candoğan, "Köylülerden saklanan ÇED olumlu kararını, biz Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde öğrenmiştik ve yürürlüğünün durdurulması için dava açmıştık. Manisa 2. İdaresi Mahkemesi başvurumuzu değerlendirdi ve 17 Mart 2014 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının yürütmesini durdurdu" dedi.

İŞTE O KARAR:
Manisa 2.İdare Mahkemesi, köylülerin talebini ele aldığı 20 Kasım 2014 Tarihli Kararı şöyle:

Haberin Devamı

"Olayda davacılar tarafından zeytin tarımı yapılan Manisa İli, Soma İlçesi, Yırca Köyü yakınlarındaki alanda termik santral kurulmasına yönelik işlemlere başlanılması ve bu yönde inşai faaliyete başlanılacak olmasının ağaçların zarar görmesine ve geri dönülemez sararlara yol açabileceği görülerek ve hali hazırda dikili bulunan zeytin ağaçlarının kaldırılmasının gündemde olduğu anlaşıldığından,

Davalı idarenin savunması alındıktan sonra yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemlerin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, 2577 sayılı anılan yasanın 20. ve 20/A maddesi uyarınca davalı idareye dava konusu işlemin dayanağı bilgi ve belgeler ile işlem dosyasının savunması ile birlikte sunulması için 15 gün seri verilmesine, 20/11/2014 tarihinde oy birliğiyle karar verildi" denildi.

"KOLİN ARTIK ORAYA BİR SANTRAL YAPAMAZ"
Kararı Hürriyet'e değerlendiren Avukat Gökhan Candoğan, bu karardan sonra Kolin'in orada bir santral yapamayacağını belirterek şöyle konuştu:

"ÇED Olumlu kararı, olmadan artık orada termik santral projesi yapılması hukuken imkansız hale geldi.

Çünkü hükümet, bu santrali 2012 yılında yaptığı yönetmelik değişikliği sonrası gündeme getirdi. Ancak Danıştay, söz konusu yönetmelik değişikliğini hukuka aykırı buldu ve 2013'te iptal etti. Hem de bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri tarafından alındı yani İdari yargının en üst organı tarafından alındı. Bu karar ortadayken ve Zeytinlik Kanunu'nda bir değişiklik yapılmamışken ne yeni bir ÇED ne de yeni bir kamulaştırma mümkün olabilir. Dolayısıyla Kolin şu haliyle oraya bir termik santral kuramaz."

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!