Yapay fiyat oluşturan bankaya ceza

Yapay fiyat oluşturan bankaya ceza

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni bankacılık yasa teklifine ‘finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler’ başlığı altında yeni bir madde ekleniyor. Ayrıca bankaların aldığı komisyonların belirlenmesi yetkisi de Merkez Bankası’na veriliyor.

Haberin Devamı

FİNANSAL piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlem yapan bankalara ceza geliyor. Finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amacıyla işlem yapan bankalara sağlanan menfaatin iki katından az olmamak üzere bir önceki yıl sonu finansal tablolarında yer alan faiz, kar payı gelirleri, alman ücret ve komisyonlar ile bankacılık hizmet gelirleri toplamının yüzde 5’ine kadar idarî para cezası verilecek. Bankacılık sistemini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarının imza yetkisi geçici olarak kaldırılabilecek. Ayrıca bankaların aldığı komisyonların belirlenmesi yetkisi de Merkez Bankası’na veriliyor.

MANİPÜLASYON EKLENİYOR

Bankacılık Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifi dün TBMM’ye sunuldu. Yasa teklifi ile Bankacılık yasasına “Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler” başlığı altında yeni bir madde ekleniyor. Teklife göre finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem ve uygulamaların yapılması, internet ortamı dahil farklı araçlarla gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi ya da bu amaçları sağlamaya yönelik benzer işlem ve uygulamaların yapılması finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul edilecek. Hangi işlem ve uygulamaların bu madde kapsamına gireceği BDDK tarafından belirlenecek.

Sistemik öneme sahip bankalara önleme planı yapma zorunluluğu getiriliyor.

Haberin Devamı

Yasa teklifiyle bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit yönetimi ve kredi kartı gibi tüm faaliyetlerinden her ne ad altında olursa olsun aldıkları ücret, masraf ve komisyonların belirlenmesi yetkisi Merkez Bankası’na veriliyor. Yasa teklifiyle izinsiz mevduat toplamaya karşı internet sitelerine erişimin engellenmesi hükmü getiriliyor.

İZİNSİZ LİMİT ARTIŞINA CEZA

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda yer alan idari para cezası tutarları da güncelleniyor. Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bu kanun kapsamındaki kuruluşlara, kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına kart vermeleri, kart çıkaran kuruluşların, kart hamilleri talep etmedikçe kart limitlerini artırmaları halinde 25 bin liradan 50 bin liraya kadar, koruyucu hükümlere aykırılık halinde 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

MÜŞTERİ SIRRI OLACAK

Haberin Devamı

BANKACILIK faaliyetlerine özgü olarak bankalarda müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler, müşteri sırrı haline gelecek. Diğer kanunların emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müşteri sırrı niteliğindeki bilgiler, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller haricinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterinin açık rızası alınsa bile kendisinden gelen bir talep ya da talimat olmaksızın yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamayacak ve bunlara aktarılamayacak. Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarında hapis cezasının alt limiti 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor.

Haberin Devamı

VATANDAŞ PROJEYE ORTAK OLABİLECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun teklifinin kabul edilmesi halinde Türkiye’nin önemli bir finansal enstrümanı tanıyacağını belirterek, “Proje finansmanı düzenlemesini getiriyoruz. Önemli, büyük ölçekli projelerde vatandaşlarımız projelere, finansman sağlanmak suretiyle ortak olma imkanına kavuşacaklar. Buradaki düzenlemeler SPK mevzuatında yapacağımız değişikliklerle sağlanacak ve SPK’nın çizeceği, ortaya koyacağı çerçeve içinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Yasa teklifinin 34. maddesinde “Proje finansmanı, proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymet” başlığı altındaki düzenlemede, proje finansmanı, “Uzun vadeli ve yoğun sermaye isteyen altyapı, enerji, sanayi veya teknoloji yatırımları gibi projelerin gerçekleştirilmesi için proje finansman fonu yoluyla finansman sağlanması” olarak tanımlandı. Maddenin gerekçesinde ise, “Kurulması planlanan Projeye Dayalı Menkul Kıymet yapısı ile kurucunun ve fon kullanıcının riskinden bağımsız olarak projelere yatırım yapılabilmesi ve projelerinin gelirlerinin proje finansman fonuna aktarılması ile yatırımcıların gelir beklentilerinin netleşmesi, yabancı yatırımların ülkemize gelişine katkı sağlanması ve özellikle kamu projelerinin uzun vadeli finansmanının sağlanması hedeflenmektedir” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası: