GeriEkonomi TÜSİAD Anadolu'yla 10 bin üyeli ‘sivil güç’ kuruyor
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

TÜSİAD Anadolu'yla 10 bin üyeli ‘sivil güç’ kuruyor

TÜSİAD'ın girişimiyle 6 yıldır Türkiye SİAD platformu olarak birlikte hareket eden farklı bölge ve illerdeki işadamları ‘Türkiye Girişimciler ve İşdünyası Konfederasyonu’ olarak örgütleniyor. Konfederasyonda 86 derneğin ve 10 bin civarında işadamının üye olduğu 4 ayrı federasyon bulunacak.TÜSİAD'ın (Türk Sanayici ve İşadamları Derneği) öncülüğünde biraraya gelen ve ilk zirvesini Ekim 1997'de İstanbul'da yapan Türkiye SİAD (Sanayici ve İşadamları) Platformu, konfedarasyon çatısı altında yeniden örgütleniyor. Üç aya kadar tamamlanması öngörülen çalışmaya göre, bölgesel bazda üç ayrı federasyon kurulacak. Sektörel Dernekler Platformu'nun da katılımıyla birlikte toplam federasyon sayısı 4 olacak. Bu federasyonlar ‘‘Türkiye Girişimciler ve İşdünyası Konfederasyonu’’ çatısı altında faaliyet gösterecek.Aslında SİAD Platformu'nun kuruluşundan bu yana oluşan ‘‘ileride bir konfederasyon oluşturulması’’ fikrini somut bir hale dönüşmesi için çalışmalar geçen yıl başlatıldı. İlk çalışmayı yapmak üzere ESİAD (Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Genel Sekreteri Mustafa Yaşar Tınar görevlendirildi. Tınar, bir yandan Avrupa'daki benzer örnekleri incelerken, bir yandan da yeni Dernekler Yasası'na göre bir model geliştirdi.Ardından 7 Haziran 2002'de yapılan Tarsus Başkanlar Kurulu toplantısında karar alındı. Daha sonra Çeşme Arama Konferansı'nda, Mardin ve Girne'de yapılan Başkanlar Kurulu toplantılarında konu tartışıldı. Bu yılın ocak ve şubat aylarında ise gerekli tüzük değişiklikleri yapıldı. Alanya'da yapılan son Başkanlar Kurulu toplantısında geliştirilen model üzerinde çalışıldı.TOBB'DAN FARKIÇalışmaların üç aya kadar tamamlanması öngörülüyor ve bu konfederasyon, bir anlamda TOBB'a (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) alternatif olarak görülse de, farklı bir örgüt olduğu vurgulanıyor. Türkiye çapındaki 345 oda ve borsayı bünyesinde toplayan ve 1 milyondan fazla üyesiyle iş dünyasının en büyük temsilcisi olan TOBB ile kurulacak konfederasyon arasındaki en büyük farkı TÜSİAD Genel Sekreteri Haluk Tükel şöyle dile getirdi: ‘‘TOBB üye olunması zorunlu kuruluş ve yapısı itibariyle tam olarak sivil toplum örgütü sayılmaz. Konfederasyon ise tamamen gönüllüğe dayalı yapılanma. Konfederasyon çatısı altında biraraya gelecek federasyonlar ise temsil gücü kuvvetli olan sivil toplum örgütlerinden oluşacak.’’10 bin civarında işadamını bünyesinde toplayacak Türkiye Girişimciler ve İşdünyası Konfederasyonu'nun temel amaçları ise şöyle sıralandı:Politik ayrımlarla şekillenmemiş, gönüllü, bağımsız sivil toplum kuruluşu oluşturmak.Sektörel ve bölgezel temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmek.Tabela federasyon ve konfederasyonların ortaya çıkmasından önce girişimde bulunmak.Mevcut yapıyı yeni Dernekler Yasası'na uygun sağlıklı bir yapıya dönüştürmek.Dört federasyon birden geliyorTürkiye Girişimciler ve İşdünyası Konfedarasyonu bünyesinde 4 ayrı federasyon bulunacak. Buradaki yapılanma şöyle olacak:Türkiye Marmara ve Ege Sanayici ve İşadamı Dernekleri Federasyonu:TÜSİAD ve ESİAD'ın da aralarında yer aldığı 15 SİAD buraya üye olacak. Bu federasyonun toplam üye sayısı 1959'u bulacak.Türkiye Karadeniz ve İç Anadalu Sanayici ve İşadadamları Dernekleri Federasyonu: Eskişehir, Trabzon, Giresun, Sivas gibi derneklerin bulunacağı bu federasyonda toplam 1097 üyeli 14 SİAD temsil edilecek.Türkiye Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu: Antalya'dan Erzurum'a, Ağrı'dan Urfa'ya kadar olan bölgedeki derneklerin üye olacağı bu federasyonda toplam 18 SİAD bulunacak. Federasyonun toplam üye sayısı 1225 olacak.Türkiye Sektörel Dernekler Federasyonu: Konfederasyonda SİAD'ların yanısıra sektörel dernekler federasyonu bulunacak. Zaten TÜSİAD bünyesinde Sektörel Dernekler Platformu olarak örgütlenen bu yapı, yeni yapıda en kalabalık federasyonu oluşturacak. Türkiye Bankalar Birliği'nden Reklamcılar Derneği'ne, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nden Uluslarararası Nakliyatçılar Derneği'ne kadar 39 ayrı derneğin üyesi olacağı bu federasyon, konfederasyonda temsil gücü en yüksek olan grup da olacak. Bu federasyonun toplam üye sayısı 4 bin 876'ya ulaşacak.TÜSİAD 70 bin dolar verip 4 koltuk alacakÜzerinde çalışılan modele göre, TÜSİAD konfederasyon bünyesindeki iki ayrı federasyonun üyesi olacak. Hem Türkiye Marmara ve Ege Sanayici ve İşadamı Dernekleri Federasyonu'na, hem de Türkiye Sektörel Dernekler Federasyonu'na üye olacak olan TÜSİAD, yönetimdeki ağırlığı karşılığında bütçenin de önemli bir bölümünü sağlayacak. Yapılan hesaplara göre, TÜSİAD iki federasyondan 2'şer üye ile konfederasyonda 4 yönetim kurulu üyeliği alacak. Böylece TÜSİAD, sağlayacağı 70 bin dolarlık katkı ile toplam bütçenin yüzde 25'ini karşılayacak.
False