Google hakkında Türkiye'de 'rekabet' soruşturması

Google hakkında Türkiyede rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Google, Google International ve Google Reklamcılık hakkında Rekabet Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti için soruşturma açtı.

Haberin Devamı

Yandex, Temmuz 2015'te Rekabet Kurulu'na yaptığı başvuruda Google'ın Rekabet Kanunun 4 ve 6.maddelerini ihlalden şikayet başvurusunda

Google hakkında Türkiyede rekabet soruşturması

bulunmuştu. Başvuruda, Google'ın orijinalekipman üreticileri ile imzaladığı mobil uygulama dağıtım sözleşmeleri, gelir paylaşımısözleşmeleri, Android uyumluluk programı ve parçalara ayırmama sözleşmeleri ile Android işletim sistemini tercih etmek isteyen ekipman üreticilerine, cihazlarına Googleuygulama/uygulama mağazası/hizmetlerinin önceden yüklenmesi şartını getirdiği,böylelikle uygulamalarını ayrıcalıklı yerleştirme imkânı elde ettiği, konum sağlayıcıolarak “Network Location Provider”ını kullanmanın zorunlu olduğu böylece Googleuygulamalarının birbirine bağlandığı, (…..), sözleşmeler ile üreticilerin GOOGLE’ınarama motoru reklamlarından veya uygulamalar içerisinde yapılan aramalardan eldeedilen gelirden pay alabildikleri, gelir paylaşımı sözleşmelerinde rakiplerin açıkçadışlandığı, (…..) ifade edilmişti. Bu durum nedeniyle kanuna açıkça aykırı ve telafiolunamayacak zararlar doğurabilecek nitelikte olduğu iddiasıyla geçici tedbir uygulanmasını istemişti. 

ÜST MAHKEME SORUŞTURMA AÇILSIN, DEDİ
Ancak Kurul bu talebi reddetmiş ve soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararı almıştı. Bu karara Yandex itiraz ederek konuyu Ankara Bölge idare Mahkemesine taşımıştı.  Ankara 5. İdare Mahkemesi 2016'da yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verirken, Yandex bu karara da itiraz etti. Bunun üzerine  Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi dosyayı inceleyerek Rekabet Kurulunun 'soruşturma açılmasına gerek olmadığı' kararının yürütmesini 9 Kasım 2016 tarihinde durdurdu. 

Haberin Devamı

Bunun üzerine Rekabet Kurulu, 9 Şubat toplantısında dosyayı yeniden müzakere ederek, Google'ın hakim durumunu kötüye kullandığı ve rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve uyumlu eylemde bulunup bulunmadığının yeniden araştırılması için soruşturma açılmasına karar verdi. 

İHLAL VAR MI YOK MU SORUŞTURMASI
4054 sayılı Rekabet Kanunun 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklıyor. Soruşturma da Google'ın çeşitli faaliyetlerinin, bu madde kapsamında ihlal olup olmadığının tespiti amacıyla başlatıldı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası: