Türkiye’de 623 bin aç, 14.7 milyon yoksul var

Güncelleme Tarihi:

Türkiye’de 623 bin aç, 14.7 milyon yoksul var
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2006 00:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2005 yılını kapsayan Yoksulluk Çalışması’na göre Türkiye’de 623 bin kişi açlık, 14 milyon 681 bin kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 10 bin kişi ise hayatını günde 1 doların altında bir harcama ile sürdürmeye çalışıyor.

TÜRKİYE’de, 2005 yılı verilerine göre, 623 bin kişi açlık sınırının, 14 milyon 681 bin kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2005 Yoksulluk Çalışması Sonuçlarını" açıkladı. Buna göre, 2005 yılında 4 kişilik hanenin aylık açlık sınırı 190 YTL, aylık yoksulluk sınırı ise 487 YTL olarak belirlendi. 2004 yılında yüzde 1.29 olarak tahmin edilen, açlık sınırının altında yaşayan fert oranı, 2005 yılında yüzde 0.87’ye, yoksul fert oranı da yüzde 25.6’dan yüzde 20.5’e düştü. Türkiye genelinde 2002 yılında sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırı 1.35, 2003 ve 2004 yılında da yüzde 1.29’a indi. Bu rakamlara göre açlık sınırı 2005 yılında, yüzde 1.29’dan yüzde 0.87’ye gerilemiş oldu. Bu arada, 2005 yılında 4 kişilik hanenin aylık açlık sınırı 190 YTL, aylık yoksulluk sınırı 487 YTL oldu. Ayrıca, kişi başı günlük harcaması satınalma gücü paritesine göre 1 doların altında kalarak yaşamlarını sürdürenlerin oranı yüzde 0.01 yani yaklaşık 10 bin kişi olarak hesaplandı.

KENTLERDE AÇLIK YÜKSELDİ: 2004 ve 2005 yılları karşılaştırmasında, kentlerde sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırı 2004’de yüzde 0.62 iken 2005’de yüzde 0.64’e çıkarken, kırsal kesimde yüzde 2.36’dan yüzde 1.24’e indi. Türkiye genelinde 2004 yılında gıda ve gıda dışı harcamalarını içeren yoksulluk sınırı 25,6 iken, bu oran 2005’de yüzde 20.5’e indi. Aynı dönemlerde, kentlerde gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırı yüzde 16,57’den yüzde 12,83’e, kırsal kesimde de yüzde 39.97’den yüzde 32.95’e geriledi.

KAÇ KİŞİ AÇ VE YOKSUL: Verilere göre, sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırı altında yaşayanların sayısı, Türkiye genelinde 909 binden 623 bine inerken, kentlerde 269 binden 284 bine çıktı. Kırsal bölgelerde bu sayı 640 binden 339 bine geriledi. Yoksulluk sınırı içinde yaşayan fertlerin sayısı ise Türkiye genelinde 2004 yılında 17 milyon 991 binden, 2005 yılında 14 milyon 681 bine, kentlerde 7 milyon 146 binden 5 milyon 687 bine indi. Kırsal bölgelerde de 10 milyon 846 binden 8 milyon 994 bine düştü. Buna göre, 2004 yılına göre 2005’de açlık sınırı altında yaşayanların sayısı yüzde 31.4, yoksulluk sınırı altında yaşayanların sayısı da yüzde 18,4 oranında azaldı.

AİLE BÜYÜDÜKÇE: Çalışmaya göre hanehalkı büyüklüğü arttıkça, yoksulluk riski de artış gösterdi. Buna göre, Türkiye genelinde 2004 yılında toplam 17 milyon 97 bin olarak belirlenen hanelerin 3 milyon 533 bini, bir başka değişle yüzde 20.67’si yoksul iken, 2005 yılında toplam hane sayısı 17 milyon 549 bine çıkarken, yoksul sayısı 2 milyon 705 bine indi. Türkiye genelinde 2005 yılında toplam hane içinde yoksul hane oranı yüzde 15,42 olarak belirlendi. Türkiye çapında, 2005 yılında yoksul oranları 1-2 kişilik ailede yüzde 8.44, 3-4 kişilik ailede yüzde 9.22, 5-6 kişilik ailede yüzde 22.41, 7 ve daha fazla ailede ise yüzde 44.08 oldu. Aynı dönemde, kentlerde bulunan hane sayısı 10 milyon 928 binden 11 milyon 308 bine çıkarken, yoksul oranı ise yüzde 12.9’dan yüzde 8.91’e geriledi. 2004-2005 yılları karşılaştırmasında, kırsal bölgede bulunan hane sayısı ise 6 milyon 168 binden 6 milyon 241 bine çıkarken, yoksul oranı ise yüzde 34.43’den yüzde 27.21’e geriledi.

En hızlı yoksullaşan sanayide çalışanlar
/images/100/0x0/55ea84a4f018fbb8f88534fd


TÜRKİYE genelinde, 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilen ve tarım sektöründe çalışan yoksulların nüfus içindeki payı 2004’de yüzde 11.29’dan yüzde 11.73’e, sanayide yüzde 7.54’den yüzde 8.25’e, hizmet sektöründe yüzde 13.32’den yüzde 13.54’e çıktı. Türkiye çapında fertlerin yoksulluk oranı tarım sektöründe yüzde 40.88’den yüzde 37.24’e, sanayide yüzde 15,64’den yüzde 9.85’e, hizmetlerde de yüzde 12.36’dan yüzde 8.68’e, işsizlerde yüzde 27.37’den yüzde 26.19’a indi. Fert yoksulluk oranı ekonomik olarak aktif olmayan kesimde yüzde 20.95’den yüzde 15.92’ye, 15 yaşından küçük fertlerde ise yüzde 34.02’den yüzde 27.71’e geriledi.

Bordrolu yoksul sayısı artıyor

TÜİK’e göre Türkiye’de 2005 yılında, ücretli, maaşlı olarak çalışan ve yoksul konumda bulunanların nüfus içindeki payı, bir önceki yıla göre 0.94 puan artarak yüzde 13.66’dan yüzde 14.6’ya çıktı. Kentlerde 15 ve daha yukarı yaşta istihdam altındaki fertler kapsamında, maaşlı olarak çalışan ve yoksul konumda bulunanların nüfus içindeki payı 2004’de yüzde 17.88 iken 2005’de yüzde 18.63’e, kırsal bölgelerde de yüzde 6.96’dan yüzde 8.05’e çıktı. Aynı dönemde, Türkiye genelinde ücretli ve maaşlı olarak çalışan fertlerin yoksulluk oranı yüzde 10.35’den yüzde 6.57’ye, kentlerde yüzde 8.79’dan 4.92’ye, kırsal kesimde de yüzde 16.71’den yüzde 12.78’e geriledi. Türkiye çapında ekonomik olarak aktif olmayan ve yoksul konumda bulunanların nüfus içindeki payı yüzde 36.08’den yüzde 35.97’ye, 15 yaşından küçük yoksul fertlerin oranı da yüzde 28.65’den yüzde 28.16’ya indi.

Eğitim düzeyi arttıkça yoksulluk da azalıyor

TÜİK
’in verileri, eğitim durumu yükseldikçe yoksul olma riskinin de azaldığını ortaya koydu. Okur yazar olmayıp yoksul konumdakilerin nüfus içindeki payı 2004’de yüzde 10.22 iken bu oran 2005’de yüzde 10.30’a çıktı. Aynı dönemde yüksek okul, fakülte bitirenlerin nüfustaki payı yüzde 4.77’den yüzde 4.47’ye geriledi. Okur yazar olmayanlarda fert yoksulluk oranı ise 2004’te yüzde 45.11 iken 2005’te yüzde 37.81’e, yüksek okul bitirenlerin yoksulluk oranı yüzde 0.79’a indi.
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!