Tüpgaza yakın takip İstanbul'dan başlıyor

Mobilgaz, İpragaz, Aygaz ve Milangaz'ın aralarında anlaşarak LPG'yi, Adıyaman'da maliyetinin çok altında sattıkları şikayetiyle, bölgeye giden Rekabet Kurumu'nun uzmanları, ön araştırmanın İstanbul'da da yapılmasına karar verdi. Kurum uzmanları, araştırmayı dört büyük şirketin İstanbul'daki merkezlerinde sürdürmek üzere İstanbul'a geldi.

Rekabet Kurumu, ‘‘tüpgaz’’ olarak bilinen likit petrol gazı (LPG) firmalarıyla ilgili şikayet değerlendirmesini İstanbul'da yapacak. Mobilgaz, İpragaz, Aygaz ve Milangaz'ın aralarında anlaşarak LPG'yi, Adıyaman'da maliyetinin çok altında sattıkları şikayetiyle, bölgeye giden Rekabet Kurumu'nun uzmanları, ön araştırmanın İstanbul'da da yapılmasına karar verdi.

LPG şirketlerinin, Adıyaman'daki bürolarındaki incelemelerini tamamlayan Kurum uzmanları, araştırmayı dört büyük şirketin İstanbul'daki merkezlerinde sürdürmek üzere İstanbul'a gitti.

İpragaz, Milangaz, Aygaz ve Mobilgaz'ın aralarında anlaşarak, 1 milyon 400 bin liraya satılması gereken büyük tüpü, 750 bin liraya sattıkları belirtiliyordu. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, firmaların aralarında anlaşarak, mal ve hizmetlerin alım-satım fiyatını, maliyeti ve karı belirlemelerini yasaklıyor. Yasa ayrıca, mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesini, arz veya talep miktarının kontrolünü, rakip teşebbüslerinh faaliyetlerinin kısıtlanmasını da yasak kapsamına alıyor.

ECZACIBAŞI'NA VİZE

Rekabet Kurumu Eczacıbaşı Holding'in bünyesindeki Eczacıbaşı Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi devralmasında yasaya ve mevzuata aykırı bir durum olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurumu Birleşme ve Devralma Tebliği'ni yayımladıktan sonra, Türkiye'de faaliyet gösteren bütün teşebbüslerin, başka şirketlerle girdiği birleşme veya devralma işlemlerinin Kurum'a bildirilmesini istemişti. Bu isteğe ilk başvuru Eczacıbaşı Holding'den geldi.

Holding, Eczacıbaşı Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi devraldığına ilişkin bilgi ve belgeleri içeren dosya ile Kuruma başvurdu. Rekabet Kurumu 3 Aralık 1997'de yaptığı toplantıda, bu devralmanın yasal açıdan bir sakınca içermediğine karar verdi. Kararda gerekçe olarak ‘‘devralan, devralınanın sermaye paylarının tamamını kontrol ediyor olması, bir başka deyişle ortada devralınan bağımsız bir teşebbüs bulunmaması nedeniyle’’ ifadesi kullanıldı.

BP-MOBİL BİRLEŞMESİ

Ünlü petrol devleri, BP ile Mobil'in, geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında yaptıkları anlaşma da RK'nun gündemine girdi. İki şirketin anlaşması sonucu, Mobil'e ait akaryakıt dağıtım istasyonları, BP'ye geçerken, Mobil'in sadece madeni yağ alanında faaliyet göstermesi kararlaştırılmıştı.

Rekabet Kurumu her iki şirkete de birer yazı göndererek, bu anlaşmaya ilişkin belge ve bilgilerin örneklerini istedi. Kurul, bu anlaşmayı Birleşme ve Devralma Tebliği açısından inceleyecek.

Haberle ilgili daha fazlası: