GeriEkonomi Tesco, Kipa'nın B grubu hisselerine talip
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Tesco, Kipa'nın B grubu hisselerine talip

Kipa'nın A grubu hisselerinin yüzde 84.33'ünün İngiltere'nin en büyük süpermarket zinciri olan Tesco Plc'ye satışı süreci devam ederken, Tesco, şirketin Borsa'da işlem gören B grubu hisselerine de talip oldu.Kipa ile ilgili olarak Dundas Ünlü Menkul Değerler'den Borsa'ya gönderilen açıklamada, Kipa ile Tesco Plc. arasında 16 Nisan 2003 tarihinde A grubu hisselerin çoğunluğunun iktisap edilmesine yönelik şarta bağlı bir hisse alım anlaşması imzalandığı anımsatıldı. Söz konusu anlaşmada belirtilen koşulların bazılarının gerçekleştiği, bazılarının ise halen gerçekleşmediği kaydedilen açıklamada, gerçekleşmemiş olan ön koşulların yerine getirilmeleri veya bunlardan feragat edilmesi için son tarihin 11 Kasım 2003 olarak belirlendiğine işaret edildi. Açıklamada, bu tarih itibariyle gerçekleşmemiş veya feragat edilmemiş ön koşulların varlığı halinde, hisse devir anlaşmasının feshedileceği ve öngörülen hisse satın alma işleminin gerçekleşmeyeceği vurgulandı. Kipa'nın A grubu hisselerine ilaveten Borsa'da işlem gören B grubu hisselerinin de yüzde 100'ünü satın almayı baştan beri istediği belirtilen açıklamada, hisse devir anlaşmasında da öngörüldüğü gibi, Tesco Plc'nin hisse devir anlaşmasının kapanışı müteakipen daha önce satın alınmamış olan B grubu hisselerin yüzde 100'ünü satın alımı için bir çağrı yapma yükümlülüğü blunduğuna dikkat çekildi. ŞARTA BAĞLI"Bu çağrının yapılması, çağrı fiyatının SPK tarafından ilgili mevzuat uyarınca kabulüne bağlıdır'' denilen açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:  ''Tesco Plc, hisse devir anlaşmasında belirlenen kapanış tarihi olan 11 Kasım 2003 tarihi itibariyle B grubu hisselerin en az yüzde 50.01'inin satın alınmasının kendi menfaatleri doğrultusunda olacağına karar vermiş bulunmaktadır. Ancak, bu işleme belirli bazı temel amaçlara ulaşılması halinde devam edilecektir. Bu hedefler, anlaşma kapsamında A grubu hisselerin satın alımı işleminin eş zamanlı olarak tamamlanması, B grubu hisselerin en az yüzde 50.01'inin Tesco Plc tarafından iktisap edilmesi ve B grubu hisseler için ödenmesi gereken fiyatın Tesco Plc tarafından kabul edilebilir nitelikte olmasıdır.    Sözkonusu B grubu hisselerin Tesco Plc tarafından makul bir fiyat karşılığında satın alınamaması halinde, Tesco Plc'nin anlaşma çerçevesinde halen gerçekleşmeyen ön koşullardan herhangi birinden feragat etme ihtimali çok düşük olacaktır. Dolayısıyla A grubu hisseleri satın alma işlemi tamamlanamayacaktır. Aynı meyanda, anlaşmanın kapanışının herhangi bir sebeple gerçekleşmemesi durumunda B grubu hisseleri de Tesco Plc tarafından satın alınmayacaktır.'' Açıklamada, Tesco Plc'nin Dundas Ünlü Menkul Değerler'e sözkonusu hususlara bağlı olarak B grubu hisselerin en az yüzde 50.01'inin satın alınması için yetki verdiği duyuruldu. Öngörülen hedeflerin 11 Kasım 2003 tarihi itibariyle gerçekleşmemesi halinde bu yetkinin iptal edileceği kaydedilen açıklamada, 11 Kasım 2003 tarihinde B grubu hisseler için Tesco Plc tarafından ödenebilecek fiyatın halen değerlendirildiği, değerlendirmenin önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği, belirlenen fiyatının değerlendirme tamamlandığında açıklanacağı belirtildi.  Dundas Ünlü Menkul Değerler'den Borsa'ya gönderilen açıklamada, herhangi bir şüpheye mahal vermemek bakımından Tesco Plc'nin herhangi bir B grubu hissesi satın almadığı ve satın almayı taahhüt etmediği vurgulandı. ANLAŞMAŞirketin bazı A grubu hissedarları ile Tesco Plc arasında Borsa'da işlem görmeyen bir kısım A grubu Kipa hissesinin satın alınmasına ilişkin müzakereler, şarta bağlı bir anlaşmanın imzalanması ile sonuçlanmıştı. 16 Nisan'da imzalanan anlaşma, Kipa'nın ihraç edilmiş toplam A grubu hisselerinin yüzde 84.33'üne tekabül eden hisselerin Tesco Plc tarafından satın alınmasını içeriyor.  Bu anlaşmaya göre, Tesco Plc, devir işleminin tamamlanacağı kapanış tarihi itibarı ile toplam A grubu hisselerin yüzde 51.145'ini, müteakip üç yıl içinde ise yüzde 33.185'ini satın alacak.  Tesco Plc tarafından A grubu hisseler için ödenecek satın alma bedeli, Kipa'nın toplam değeri ve kapanış tarihi itibarı ile Kipa'da bulunan net nakit meblağın toplamının, hisselerini satacak olan A grubu hissedarların payına düşen miktarın bir yüzdesi olacak.   Taraflar, Kipa tarafından ihraç edilen A ve B grubu hisselerin tamamının oluşturduğu Kipa'nın toplam değerini 117.719.860 Amerikan Doları olarak belirledi. Bu değere şirketin kapanış tarihi itibari ile sahip olacağı net nakit tutarı da eklenecek.          Satış işleminin gerçekleşmesinin, gerekli izinlerin alınması ve Kipa'nin gayrimenkullerine ilişkin şartlar dahil olmak üzere, belirli bazı ön koşulların tamamlanması ile olacağı duyurulmuştu.  Ön koşulların süresi içinde tamamlanmaması nedeniyle, satış işlemi 11 Kasım 2003 tarihine kadar uzatılmıştı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False