TBB: Kredi kartında üyelik aidatı yasal

Türkiye Bankalar Birliği, bankaların kredi kartı kullanıcılarına üyelik aidatı uygulamasının hukuksal bir sakıncasının olmadığını bildirdi. Birlik, kredi kartı hizmeti verme ve kullandırma sürecinde, bankaların çeşitli masraflar yaptığına dikkat çekti.

TBB, Antalya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin, bir banka tarafından tüketiciden tahsil edilen yıllık kart aidat bedelinin, haksız olduğuna ve bedelin tüketiciye iade edilmesine karar vermesinin ardından açıklama yaptı.

Kredi kartının, talepte bulunulması sonucunda, bankanın kart hamilini kendi sistemine üyeliğe kabul etmesiyle başlayan ve uzun süreli devam eden bir kredi ilişkisini ifade ettiği kaydedilen açıklamada, "Kredi kartı üyelik aidatı, kartın talebi ile başlayıp kullanım süresi boyunca devam eden ve banka tarafından karşılanan operasyonel faaliyetler ve çeşitli hizmetlerin bedeli olarak kart hamiline yansıtılan üyelik bedelidir" denildi.

KART ÜRETİMİNİN MALİYETİ

Bankaların, kart basımlarını kendi bünyelerinde veya belirli birkaç firmadan hizmet alarak sağladıkları belirtilen açıklamada, yurtdışından temin edilen kartların plastiklerinin ve üzerlerindeki çiplerin maliyetlerinin dışında, kartın üzerine ve çiplerine kart sahibine ilişkin bazı bilgilerin yazılması sürecini oluşturan baskı süreci için de bir bedel ödendiği anlatıldı.

Her bir kredi kartının basım maliyetinin yanı sıra, yazılım, matbuat, kargo gibi çeşitli operasyonel maliyetleri bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Bankalar, her bir kredi kartı için her ay hesap özeti üreterek müşterilerin adreslerine ulaştırmakta, muhtelif risklere karşı sigorta primleri ödemekte, uluslar arası kuruluşlara bir bedel ödemekte ve müşteri hizmetlerini sağlamak için yedi gün 24 saat personel çalıştırmaktadır" denildi.

KOMİSYON ALINMIYOR

Bankaların, kredi kartı üyelik aidatı olarak yaptıkları bu ve benzeri masrafların karşılığını aldığı, kredi kartı verilmekle müşteriye açılmış olan gayrinakdi kredi ile ilgili komisyon hizmet gelirini almadığını vurgulanan açıklamada, "Bankaların operasyonel maliyetlerini kart talebinde bulunan müşteriye yansıtmasında hukuki bir sakınca bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, kart üyelik aidatı alınmasının; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, 16 Ekim 2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı, 2006/1 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Borçlar Kanunu'na uygun olduğu belirtildi.
Haberle ilgili daha fazlası: