Şura bitti, Tarım sektörü sorunlara çözüm bekliyor

Üç gün boyunca Ankara'da toplanan 1'nci Tarım Şurası, sektörün ilk kez organize bir şekilde sorunlarını dile getirmesini sağladı. Tarım sektörü temsilcileri, şimdi başta Tarım Bakanı Mustafa Taşar olmak üzere hükümeten Şura'da dile getirilen sorunların çözümü için adım atılmasını bekliyor.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar'ın deyimiyle ‘‘bir dizi sorun içine sıkışmış' Türk tarımının, en geniş katılımla ilk kez ele alındığı 1. Tarım Şurası, ardında hayat bulmayı bekleyen bir dizi öneri ve iyimser düşünceler bıraktı.

Kasketini çıkarmadan gelen çiftçisinden, profesörüne; Anadolu'daki devlet memurundan valisine kadar rengarenk bir yelpazeyi içine alan sektör mensupları, üç gün boyunca aynı masanın çevresinde kendilerini ifade etmenin hoşnutluğunu yaşadı. Aynı işin bir parçasıyla uğraşsalar bile, gündelik hayatta biraraya gelmesi kolay olmayan bu kişiler, kaygılarının ortaklığına şaşırıp, aynı kararlara imza attı.

Bu nedenle kimilerinin dudak bükmeyle ‘işlevsiz’’ olarak tanımlayageldiği Şura, ilk bakışta hiç bir işe yaramasa bile, bu birlikteliğin sağlanması açısından bir kazanıma dönüştü.

BİLGİSAYAR ALTYAPISI

Ankara Hilton Oteli, üç gün boyunca 10 ayrı komisyonun hummalı çalışmalarına sahne oldu. Her bir komisyona tahsis edilen salonlardaki bilgisayar ve yazıcılar; zihinsel egzersizlerin havada uçuşmasını engelledi. Bakanlığın sağladığı bu altyapı kolaylığı sayesinde, bazı komisyonlar sabahın ilk ışıklarına dek çalışarak, hacimli raporlar oluşturdu.

10 farklı konuda biraraya gelen 420 kişi, sonuç raporlarını bakanlığa teslim ederek, görevlerinin başına döndü. Raporda dikkat çeken en önemli noktalardan birisi, ‘tarımın tek çatı altında toplanması' isteğinin yaygın bir uzlaşmaya dönüşmesi oldu. Üretim, planlama ve yetki bazında çok sayıda kamu kuruluşuna dağılmış olan tarım sektörünün çok başlılıktan kurtarılması -bir iki istisna hariç-, neredeyse tüm komisyonların dileklerinin ortak paydasını oluşturdu. Şura'da çıkan hedef, karar ve önerilerin bağlayıcı niteliği olmadığı biliniyor. Ancak sektör; siyasi karar alıcılardan, artık her zamankinden daha çok şey bekliyor.

Şura’dan neler çıktı?

Tarıma hizmet götüren kuruluşların çok dağınık olması, hizmetlerin tam olarak zamanında, yeterli miktarda götürülmesini engellemekte veya mükerrer hizmetler nedeniyle kaynak israfına neden olmaktadır.

Arazi toplulaştırılmasının yapılması ve veraset yoluyla arazilerin bölünmesi önlenmeli.

Ziraat Bankası'nın kredi potansiyelinin arttırılarak, çiftçilerin kredi ihtiyacının yeterince, zamanında ve makul seviyelerdeki faiz oranlarında karşılanabilmesi doğru olacaktır

Ziraat Bankası, Kooperatifler Merkez Bankası gibi yapılandırılarak, öncelikle Kooperatifleri ve Birlikleri finanse etmelidir.

İlköğretimden başlayarak doğaya saygılı ve bilgiye değer veren birey yetiştirmek gerekmektedir.

Kredi kullanımında karlılığı sağlamak için kayıt dışı ekonominin kayda alınmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalı.

Üretim ve ticaret başta olmak üzere üretimdeki politakalarda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkili kılınmalı hayvancılıkla ilgili konularda çok başlılıktan kurtarılmalıdır.

Haberle ilgili daha fazlası: