Sigorta, özel emeklilikte reform yapacağız

Sigorta, özel emeklilikte reform yapacağız

Türker Gürsoy, bireysel emeklilik sisteminin yanında başta trafik olmak üzere alacak, kefalet, bina tamamlama ve sağlık sigortalarında reform niteliğinde yapısal değişiklikler yapacaklarını söyledi.

Haberin Devamı

SİGORTACILIK ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteği ile sigortacılık ve özel emekliliği, uluslararası entegrasyonu yüksek, finansal ve kurumsal yeterliliği sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeye sahip bir sektör olarak konumlandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Gürsoy, SEDDK’nın sektöre bakışı, yapacakları yeni düzenlemeler ve sektörden beklentileri konusunda HÜRRİYET’e özel açıklamalarda bulundu.

Türker Gürsoy, sektörün sürdürülebilir, sağlıklı büyümesinin kurumsal olgunluk seviyesine bağlı olduğunu, tüm sektörün kurumsal olgunluğunun eşit seviyede güçlü olmasını hedeflediklerini belirterek, bunun da iş süreçlerinin iyileştirilmesinden geçtiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde uluslararası prensipler dikkate alınarak şirketlerin iç sistemleri, hasar süreçleri, bilgi sistemleri gibi konularda sigortacılık iş süreçlerini uçtan uca geliştirecek mevzuat düzenlemeleri yapılacağını kaydeden Gürsoy, “Dünyada teknolojik dönüşüm yaşanıyor, hayatın her alanı dijitalleşiyor. Sektörümüzün de bu dönüşüme uyum sağlaması için düzenlemelerimizi gözden geçiriyoruz ve yeni düzenlemeleri bu çerçevede hazırlayacağız. Dijitalleşmeye biz de uyum sağlayacağız. Sigortalıların hak ve menfaatlerini koruma önceliğimiz dolayısıyla denetim süreçlerimizi yeniden tasarlıyor, bilişim tabanlı uzaktan denetim modellerini geliştiriyoruz” dedi.

Haberin Devamı

TRAFİKTE DÜZENLEME

Gürsoy, sektörün trafik sigortası odaklı olmaktan çıkması ve ihtiyaç duyulan diğer sigorta ürünlerini geliştiren bir sektör haline getirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, şunları söyledi: “Trafik sigortasında ilk olarak Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar sonrası ortaya çıkan belirsizlikleri yapacağımız mevzuat düzenlemesi ile ortadan kaldıracağız. Sonrasında da reform niteliğinde yapısal değişiklikler yapmayı hedefliyoruz. Bu branşta doğrudan tazmin yöntemi, sürücü riski temelli poliçelendirme gibi sistemi daha ileriye taşıyacak konularda çalışmalarımızı yürütüyoruz.”

Haberin Devamı

Sektörün derinliğinin artırılabilmesi için yeni ürünlerin geliştirilmesi veya mevcut ürünlerin cazibesinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Gürsoy, “Alacak, kefalet, bina tamamlama gibi finansal sigortalarda sektörün önünü açacak düzenlemeler için tüm paydaşlarımızla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik Reform Paketi Eylem Planı’nda yer verildiği gibi KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığılı ile çalışmalar yürütüyoruz. Devlet destekli alacak sigortasında yürüttüğümüz çalışmalarla KOBİ’lerin alacak riski korunurken finansman ihtiyacına da destek olunması amaçlanmaktadır” diye konuştu.

Haberin Devamı

SERMAYE YETERLİLİĞİ

Türker Gürsoy, SEDDK’nın, uluslararası sisteme entegrasyon seviyesinin artırılmasını ve düzenlemelerin bu çerçevede yapılmasını önemsediklerine de değinerek, bu kapsamda, Uluslararası Muhasebe Kurulu’nun hazırladığı ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından Türkiye’ye uyarlanmış Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Türkiye Finansal Raporlama Standardına (TFRS 17) uyum kapsamında çalışmalara başlandığını kaydetti. Gürsoy, “Kurumumuz, bu standarda uyum çalışmaları esnasında şirketlerle katılımcı bir çalışma ortamı oluşturarak, yıl bitmeden önce sektörün önünü görebilir hale gelmesini sağlayacak. Önümüzdeki dönemde bu konularda sektörle daha sık toplantılar yaptığımız görülecektir. Devamında da sermaye rejimine ilişkin olarak uzun yıllardır sektörümüzün gündeminde olan Solvency-2’ye geçişin hızlandırılması amaçlanmakta. Geçiş sürecini tüm yönleriyle değerlendirerek sermaye yeterlilik düzenlemelerini hassas bir şekilde yöneteceğimizi özellikle vurgulamak isteriz” dedi.

Haberin Devamı

Türker Gürsoy, faizsiz finans sistemi içinde katılım sigortacılığının geliştirilmesini önemsediklerini vurgulayarak, “Katılım esaslı sigortacılık, özel emeklilik faaliyetlerine ilişkin Türkiye modelini geliştirdik. Bu alanda önemli potansiyel olduğuna inanıyor, ülkemizi bölge ve dünya ölçeğinde öncü hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi. Gürsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörümüzün vatandaşa dokunan yüzü sigorta aracılarımızdır. Aracılık sistemini günümüz koşullarına göre en uygun şekilde geliştirmek için tüm paydaşlarımızın katılımını bekliyoruz. Sistemi geliştirecek modelleri tüm yönleriyle değerlendirerek, oluşacak ortak bir paydada gerekli adımları kararlılıkla atmayı planlıyoruz. Gerek acentelerimiz gerekse brokerlerimiz bu anlamda SEDDK’yı her zaman yanlarında göreceklerdir.”

Haberin Devamı

ÖZEL EMEKLİLİK GELİŞECEK

HAYAT sigortaları ve özel emeklilik sisteminin tasarrufların artırılmasına önemli katkısı olduğuna dikkat çeken Gürsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni Reform Paketi ile iki ana hedefimizden bahsedebiliriz. Birincisi, bu sistemlerin yaygınlığının artırılması ve tabana yayılması. Diğeri, bütünleşik bir yapıyla sisteme katılımın, sistemde kalmanın özendirilmesidir. Bu çerçevede 18 yaş altının BES’e girmesinin önündeki engeller kaldırılacak, vakıf ve sandık gibi üyelerine emeklilik hizmeti sunan kuruluşların BES sistemine aktarımının önü açılacak. Bu sayede hem vatandaşları-mızın farklı ihtiyaçlarına çözüm üretilecek hem de farklı özel güvence ürünleri bütünleşik bir biçimde halkımızın hizmetine sunulacak. Yine, fon çeşitliliğinin artırılması ve kişilerin çok daha geniş bir fon havuzundan portföy oluşturma imkanlarının artırılması üzerinde de çalışıyoruz.”

SEKTÖRDEN YENİ ÜRÜNLER BEKLİYORUZ

TÜRKER Gürsoy, günümüz koşullarının; sağlık, sorumluluk, tarım sigortaları gibi geleneksel sigortalarda ürün çeşitlendirme, yeni ürün geliştirme ihtiyacını gündeme getirdiğini belirterek, şunları söyledi: “Pandemi süreci, yaşadığımız doğal afetler, hızla gelişen teknolojik yenilikler bu ihtiyacı gözler önüne seriyor. Dönüşümün yaşandığı bu dönemde uluslararası sigortacılık piyasasında da güncel tartışma konusu olan afet riskleri, siber riskler, küresel iklim değişikliği kaynaklı finansal ürünler gibi alanları sektörün gündemine alarak yeni ürünler geliştirmesini bekliyor; bu alanların gelişmesini destekliyoruz. Mevcut ürünlerin yaygınlaştırılması, yeni ürünlerin geliştirilmesiyle sigortada penetrasyonun iki katına çıkma potansiyeli var ve Kurum olarak bu potansiyeli hayata geçirecek düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz.”

KURUMSAL YAPILANMA TAMAM

SEDDK’nın, 2019’un Ekim ayında kurulduğunu ancak fiilen kuruluşunun 2020’nin Mayıs ayında Kurul üyelerinin atanmasının ardından gerçekleştiğini, SEDDK’nın kurulmasının sigortacılık ve özel emeklilik için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirte Gürsoy, şu açıklamaları yaptı: “Bir süredir yürütmekte olduğumuz kurumsal yapılanmanın tamamlandığını buradan ilan edebiliriz. Yoğun yapılanma sürecinde Kurum içinde kısa sürede oluşan güçlü kurumsal kültürün de sektörümüzün gelişimine önemli katkı sunacağını düşünüyoruz. Başta sigortalılar ile katılımcılar olmak üzere sektördeki paydaşların hak ve menfaatlerinin korunmasını, piyasa disiplinin piyasa dinamikleri içinde sağlanmasını, sektörün finansal istikrarının devam ettirilmesini temel hedeflerimiz olarak sayabiliriz. Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik, SEDDK’nın bir düzenleme otoritesi olarak şeffaf ve öngörülebilir bir regülasyon anlayışına sahip olacağını vurgulamak gerekir. Bu vurgunun somutlaştırılması için Kurumumuzun yol haritası olacak 5 yıllık politika belgesini kısa süre içinde kamuya duyuracağız. Kurum olarak yapacağımız çalışmalarda tüm paydaşlarımızla diyalog halinde çalışıyoruz. Katılımcı bir ortamda tüm tarafların görüş ve önerilerinin bir araya gelmesi bizi en temel prensiplerimizden biri.”

Haberle ilgili daha fazlası: