Sigorta büyüme yüzde 19.3

Sigorta büyüme yüzde 19.3

Sigorta pazarının 2020 yılı büyüme rakamı açıklandı. Buna göre sigortacılar geçen yıl 82.5 milyar lira prim üreterek, yüzde 19.3 büyüme gerçekleştirdiler. Hayat sigortaları ise yüzde 27 büyüdü.

Haberin Devamı

SİGORTA pazarının 2020 üretim ve büyüme rakamları açıklandı. Buna göre, sigorta şirketleri geçen sene toplam 82.5 milyar lira prim üreterek, 2019 yılına göre yüzde 19.3 büyüme gerçekleştirdiler. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), açıkladığı verilere göre, 2020’de toplam prim üretiminin 68.1 milyar lirası kasko, trafik, konut gibi hayat dışı sigortalardan, yüzde 14.4 milyar lirası da hayat sigortalarından kaynaklandı.

HAYATTA YÜKSEK BÜYÜME

Geçen yıl hayat dışı sigortalar yüzde 17.7 büyürken, hayat sigortalarında ise büyüme yüzde 27 oldu. 2019 yılında ise sigorta pazarı toplamda yüzde 26.7 büyümüş; hayat dışı sigortalarda büyüme yüzde 21.3, hayat sigortalarında ise yüzde 64.1 olarak gerçekleşmişti. Buna göre, sigortacılar, 2020’de, hem salgının hem de enflasyonun etkisiyle bir önceki senedeki büyümeyi yakalamasalar da yine de geçen sene ciddi bir büyüme sergilediler. Nitekim enflasyon ile mukayese edildiğinde sektörde reel büyüme yüzde 4.1 olurken, hayat dışı sigortalarda yüzde 2.7, hayat sigortalarında ise yüzde 10.9 reel büyüme gerçekleşti.

Haberin Devamı

TSB’nin açıkladığı verilere göre sigorta pazarının lokomotif branşlarının 2020 yılı performansı incelendiğinde; en yüksek büyüme, 7.9 milyar lira prim üretimi ve yüzde 35.50 büyüme ile genel zararlar branşında yaşandı. Onu; 1.2 milyar lira üretim, yüzde 26.6 büyüme ile nakliyat sigortaları, 10.5 milyar lira üretim ve yüzde 25.32 büyüme ile yangın ve doğal afet sigortaları izledi. 2020’de sağlık sigortaları ise yüzde 20.79 büyüdü.

KASKO, TRAFİK KÜÇÜLDÜ

Geçen yıl kasko ve trafik sigortalarında ise büyüme hızı düşük oldu, hatta enflasyonla mukayese edildiğinde oto sigortaları küçüldü. Kasko sigortasında sigorta şirketleri 2020’de 10.7 milyar liralık prim üreterek, yüzde 14.15 üretim artışı yakalasalar da enflasyonla mukayese edildiğinde kasko pazarı yüzde 0.39 küçüldü. Benzer durum trafik sigortasında da yaşandı. Trafik sigortasında geçen yıl 19.5 milyar lira prim üreten sigortacılar, bir önceki seneye göre yüzde 8.64 büyüdüler ancak enflasyon karşısında yüzde 5.20 küçüldüler. Hayat sigortaları ise 2019 yılı kadar olmasa da geçen yıl da büyüme hızını sürdürdü ve yüzde 27 ile sigorta pazarının üzerinde büyüdü.

Haberin Devamı

Sigorta büyüme yüzde 19.3

Haberle ilgili daha fazlası: