Riskli mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek... Sahte belgeye geçit yok

Riskli mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek... Sahte belgeye geçit yok

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan analiz ve değerlendirme çalışmalarında sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükellefler önce incelemeye sevk edilecek, yoklama yapılacak. Vergi dairesinin görüşüyle mükellefiyet kaydı silinecek. Böylece daha fazla sahte belge düzenlenmesi engellenecek.

Haberin Devamı

Sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılan analiz ve değerlendirme çalışmalarında sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükellefler önce incelemeye sevk edilecek, yoklama yapılacak. Vergi dairesinin görüşüyle mükellefiyet kaydı silinecek. Böylece daha fazla sahte belge düzenlenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

DÜZENLEME GELDİ

Geçen yıl çıkarılan Dijital Hizmet Vergisi yasasıyla, “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı yeni bir düzenleme getirildi. Resmi Gazete’de dün çıkan tebliğle uygulamanın nasıl yapılacağına açıklık getirildi. Tebliğin girişinde düzenlemenin amacı da anlatıldı. Türk vergi hukukunda “belge”nin ödenmesi gereken vergilerin doğruluğu ve vergi iadelerinin yerindeliğinin tespiti açısından önemli bir araç olduğunu, belgenin gerçekliği ve güvenilirliğinin de vergisel işlemler açısından elzem olduğuna dikkat çekildi.

Sahte belge düzenleyenlerle ilgili raporların sonuçlarına göre mükellefiyet kayıtlarının silindiğinin belirtildiği tebliğde, rapora bağlı olarak mükellefiyet kaydının silinmesinin uzun zaman alabildiği, bu sırada söz konusu mükellefin sahte belge üretmeye, belgelerin muhatabı olan mükelleflerin de belgeleri kullanmaya devam ettiği belirtildi. Süreçleri kısaltmak, sahte belge düzenleyen üretimini sonlandırmak amacıyla yasal düzenleme yapıldığı hatırlatılarak, “Maddenin temel amacı, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından bir an önce tespit edilerek bu fiillerinin sonlandırılmasıdır” denildi.

Haberin Devamı

ANALİZ NASIL YAPILACAK?

Tebliğde sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin belirlenmesine yönelik analiz çalışmalarının nasıl yapılacağı anlatıldı. Buna göre,

- Mükellefler tarafından verilen beyanname ve bildirimler, sicil, ortaklık, tahakkuk, tahsilat ve mükellefiyete ilişkin diğer bilgiler ile diğer kurum ve kuruluşlardan alınan gümrük beyannameleri, kapasite raporu, yatırım teşvik belgesi gibi bilgi ve belgeler dikkate alınacak.

KOMİSYON DEĞERLENDİRECEK

Haberin Devamı

- Mükelleflerin aktif ve öz sermaye büyüklükleri, iş yeri, taşıt, makine, teçhizat, demirbaş bilgileri ve çalışan sayıları itibarıyla üretim ve/veya ticaret/faaliyet kapasitesi ile beyan ve bildirimlerinin uyumlu olup olmadığı, haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma yönünden rapor/tespit bulunup bulunmadığı, alış ve satış yaptıkları mükellefler hakkında düzenlenen/yapılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme/kullanma rapor/olumsuz tespit bilgileri, ortaklık yapısı ile ortaklara ilişkin bilgiler üzerinde değerlendirme yapılacak.

Haberin Devamı

-  Bu bilgiler vergi dairesine gönderilecek. Vergi dairesi de yoklama yapacak. Yoklamada da bilinen iş yeri adresinin faal olup olmadığı, çalışan sayısı gibi hususlara bakılacak. Yapılan tespitler bir komisyon tarafından değerlendirilecek.

ASGARİ TEMİNAT 140 BİN LİRA

Eğer mükellefin kaydının silinmesine karar verilirse, tekrar kaydın açılması için, bilgilendirme yazısının mükellefe ulaşmasından sonra bir ay içinde asgari teminat tutarından az olmamak üzere sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın yüzde 10’u tutarında teminat verilmesi gerekecek. Tüm vergi borçlarının ödenmesi şartıyla mükellef kaydı yeniden tesis edilebilecek. Asgari teminat tutarı bu yıl için 140 bin lira olarak belirlendi.

Haberin Devamı

ÖRNEK UYGULAMA

Ticari faaliyeti nedeniyle Başkent Vergi Dairesinin mükellefi olan Bay (A)’nın mükellefiyet kaydı 30 Aralık 2020 tarihinde terkin edilmiş ve bu durum kendisine 8 Ocak 2021 tarihinde tebliğ edilmiş olsun. Sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlediği belgelerde yer alan toplam tutar 500 bin lira. Bay (A)’nın mükellefiyetinin yeniden tesisi için, 8 Şubat 2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar varsa tüm vergi borçlarını ödemesi ve sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlediği belgelerde yer alan toplam tutarın yüzde 10’unun (500.000 TL x %10 = 50.000 TL) 2020 yılı için geçerli asgari teminat tutarından az olması nedeniyle 140 bin lira tutarında teminat vermesi gerekecek.

Haberle ilgili daha fazlası: