Reel Kesim Güven Endeksi geriledi

Reel Kesim Güven Endeksi geriledi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), haziran ayında bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak 104,9 seviyesine geriledi.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

Bu yılın mayıs ayında RKGE, bir önceki aya göre 4,1 puanlık azalışla 104,9'a düştü.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 101,5 puan seviyesinde hesaplandı.

Haberin Devamı

YILLIK ÜFE BEKLENTİSİ
Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlenerek devam ettiği gözlendi. İhracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler de güçlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre zayıfladı.Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki ayda ki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentilerinin de zayıfladığı gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre bir miktar zayıflarken, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 8,4 oldu.

TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin, alt kalemleri itibarıyla 2014 Mayıs - 2015 Mayıs değerleri şöyle:???

Haberle ilgili daha fazlası: