Posta ve hızlı kargo taşımacılığında gümrük düzenlemesi

Posta ve hızlı kargo taşımacılığında gümrük düzenlemesi

Miktarı brüt 300 kilogramı, değeri 15 bin avroyu geçmeyen posta ve hızlı kargo taşımacılığıyla gelen eşyaların beyanı operatörler tarafından yapılabilecek.

Haberin Devamı

Posta ve hızlı kargo taşımacılığıyla gelen, miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15 bin avroyu geçmeyen eşyaların beyanı, operatörler tarafından yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliğinde (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, posta ve hızlı kargo taşımacılığıyla gelen ya da gönderilen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin takibine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Buna göre, posta ve hızlı kargo taşımacılığıyla gelen eşyanın gümrük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla yapılması yetkisi için yapılan başvurularda, yalnızca ihracat rejimine konu eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi aranmayacak. Söz konusu düzenleme, 2 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

Haberin Devamı

Başvurularda, geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler için yetki kapsamında kullanılacak geçici depolama yeriyle ilgili olarak yapılmış sözleşmenin noter onaylı örneği de aranacak.

Miktarı brüt 300 kilogramı, değeri 15 bin avroyu geçmeyen posta ve hızlı kargo taşımacılığıyla gelen eşyanın beyanı, tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılacak. Daha önce miktarı brüt 150 kilogramı, değeri ise 7 bin 500 avroyu geçmeyen eşyaların beyanı operatörlerce yapılıyordu.

Kara yoluyla hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde de gerçekleştirilebilecek.

Aynı kişi adına 1 ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilecek.
Tebliğle yapılan düzenlemeler, 15 gün sonra yürürlüğe girecek. 

Haberle ilgili daha fazlası: