Popülizme dönüş var, kaşıkla gelen kepçeyle gider

Güncelleme Tarihi:

Popülizme dönüş var, kaşıkla gelen kepçeyle gider
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2008 00:00

TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, belediyelere bütçeden daha fazla pay ayrılmasından sicil affına, faiz dışı fazla hedefinin düşürülmesine kadar atılan adımlara dikkat çekerek, "Popülist uygulamalar dönemine geri dönüş işaretleri görüyoruz. Kaşıkla verilen, kepçeyle alınır" dedi.

TÜRK Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, belediyelere bütçeden aktarılacak payın artırılmasından banka borçları ve tarımsal krediler için sicil affı getirilmek istenmesine faiz dışı fazla oranın düşürülmesinden özelleştirme gelirlerinin kamu yatırımlarında kullanımsanının düşünülmesine kadar bir dizi karara dikkat çekerek, popülizm uyarısı yaptı.

Her seferinde kaybettirdi

TÜSİAD’ın hazırladığı "Türkiye Sanayisine Sektörel Bakış" raporunun tanıtımına ilişkin toplantıda, makroekonomik istikrarın devamı ve reform sürecinin mikro reformlara genişleyerek devam etmesi, ekonomi için olduğu kadar sanayi için de hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Arzuhan Doğan Yalçındağ, şöyle konuştu: "Oysa maalesef, bugün itibariyle reform sürecinde geriye gidiş, ekonomi politikalarında ise, popülist uygulamalar dönemine geri dönüş işaretleri görmekteyiz. Aslında kaynakların daraldığı bir ortamda suni popülist önlemlere başvurulması, Türkiye’de her zaman karşı karşıya kaldığımız ve her seferinde de kaybettiğimiz olaylar olmuştur."

Kaşıkla ver, kepçeyle al

Bu uygulamaların normal ekonomik şartlarda genel refah düzeyinin artışına katkıda bulunabilecek önlemler olarak düşünülebileceğini söyleyen Arzuhan Doğan Yalçındağ, sözlerine şöyle devam etti: "Ancak, dünyada ekonomik krizin yaygınlaştığı ve derinleştiği, Türkiye’de ise, makroekonomik dengelerin bozulma eğilimine girdiği bir ortamda karşımıza çıkan bu kararlar, kabul edilebilir nitelikte değildir. Türkiye’nin iktisadi tarihinin de gösterdiği gibi, bu tarz popülist uygulamalar, hep kaşıkla verilenin daha sonra kepçeyle alınmasıyla sonuçlanmıştır. Dileyelim ki bu kez, tarih tekerrür etmesin."

Sanayide dönüşüm şartı

Bugün Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ekonomik dengesizliklerin başında cari işlemler açığının geldiğine dikkat çeken Arzuhan Doğan Yalçındağ, şunları söyledi: "Yaklaşık 40 milyar dolar civarında seyreden cari açığın belirleyicisi dış ticaret açığı. Bu açığı uzun vadede kapatmanın yegane yolu ise, sanayi yapısının dönüşümünden geçiyor. Bu dönüşümü teknoloji ve inovasyona odaklanmış, katma değer üreten, verimliliği hızla artırabilen bir imalat sanayii yapısına sahip olmakla gerçekleştirebiliriz."

İş dünyasını endişelendiren bazı kararlar

Belediyelere bütçeden aktarılacak pay 4 milyar YTL artırılıyor.

Özelleştirme gelirleri borç azaltmak yerine kamu yatırımlarında kullanılacak.

İşsizlik sigortası fonu, amacı dışında kamu yatırımları için kullanılıyor.

SSK ve Bağ-Kur prim borçlarına af geliyor.

Banka borçları ve tarımsal krediler için sicil affı geliyor.

Kamu İhale Kanunu değiştiriliyor.

Faiz dışı fazla oranı düşürüldü.

GAP’ı kastetmedim

SANAYİ ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, "Başbakanımızın Diyarbakır’da açıkladığı GAP paketi popülist değil, Güneydoğu ve Doğu’nun ihmal edilmişliğini ortadan kaldıracak" dedi. TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ da, popülist politika işaretlerinden GAP’ı kastetmediğini vurguladı.

Tuzla’daki ölümlerin nedeni kayıtdışı ekonomi

KAYITDIŞI ekonominin toplumda yol açtığı kayıplara değinen Arzuhan Doğan Yalçındağ, "Kayıtdışı ekonomi Tuzla tersanelerinde birbiri ardına gelen ölümlerin de temel nedeni. Bugünün Türkiyesinde hala bu tür olaylarla karşılaşıyor olmamamız kabul edilebilir ve hafife alınabilir bir durum değil. Bu kayıpların durmasını istiyoruz" dedi. Arzuhan Doğan Yalçındağ, Tuzla tersanelerinde iş güvenliği standartlarının yükseltilmesi için TÜSİAD’ın bu konudaki önerilerini şöyle aktardı: "İş güvenliği koşullarının uluslararası standartlara ulaştırılması konusundaki kararlılığın ve yaşanan ölümlerden kaynaklanan üzüntü ve sorumluluğun hissedildiği kamuoyu önünde dile getirilmeli. Bir komisyon oluşturularak iş güvenliği konusunu ayrıntılı olarak ele alacak bir rapor hazırlanmalı. Yine aynı konuda kullanılmak üzere, dernek bir fon oluşturulmalı. Üye şirketlerden ve alt yüklenici firmalardan, iş güvenliğine riayet edeceklerine ilişkin imzalı bir beyanat alınmalı ve kurallara uyulup uyulmadığını denetleyebilme konusunda da gerekli girişimler yapılmalı."

Çağlayan: Ne olur yapılan işleri popülist görmeyin

TÜSİAD’ın Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ile birlikte düzenlediği "Sanayi Politikası: Sektörler, Gelişmeler ve Eğilimler" toplantısında, Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın konuşmasındaki bazı eleştirilere yanıtlayan Saniyi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, "Yapmış olduğumuz çalışmaları, SSK, Bağkur alacakları yapılanmasını samimi söylüyorum ne olur popülist olarak görmeyin. Hiçbir şekilde bir popülist düşünce olmamıştır. Çünkü bizim gündemimizde seçim diye bir konu yok" diye konuştu.

Teşekkür bekliyoruz

İstihdam paketi yaptıklarını ve Ar-Ge teşvik yasası çıkardıklarını hatırlatan Çağlayan, "Teşekkür edin diye yapmadık ama teşekkür edilmesini bekliyoruz" dedi. Çağlayan yapacakları tüm çalışmalarda artık iş dünyasının, bürokrasinin hatta siyasetin ezberini bozması hatta reflekslerini değiştirmesi gereken bir dönemde bulunduklarını, Türkiye’nin bu noktada özellikle ve öncü işletme ve sektörlere ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Tuzla’da görev sendikaların

Tuzla tersanelerindeki ölümlere de değinen Çağlayan, şöyle konuştu: "İşverenin temel görevi işçisini en iyi, doğru şartlarda en yetkin iş güvenliği ile çalıştırmak. Burada asıl görev sendikalara görev düşüyor. Sendikalar kendi müşterisi olan çalışanlarının mutlak suretle bu konudaki eğitimlerini temel öncelik haline getirmek mecburiyetinde. Yanlış değerlendirmeler binilen dalı kesmek olacaktır."
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!