Muz üreticilerine Akkuyu'dan yanıt

Muz üreticilerine Akkuyudan yanıt

Mersin Akkuyu'da yapılacak Nükleer Santral nedeniyle muz başta olmak üzere bölgede üretilen tarım ürünleri üzerine 'nükleer kalıntı vardır' logosu kullanılacağı iddialarına Akkuyu NGS'den yanıt geldi. Firma, bu iddianın bir hayal ürünü olduğunu açıkladı. Mersin Bölgesi'nde hiç bir ürün için nükleer kalıntı söz konusu olmadığı gibi dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama bulunmadığını bildirdi.

Haberin Devamı

Muz Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Güzel, Mersin'in Gülnar İlçesi'nde kurulması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali yüzünden bölgede üretilen ürünlere 'nükleer kalıntı vardır' logosunun kullanılması gerekeceğini ve bulunun da bölgedeki tarım üretimine büyük zarar vereceğini iddia etmişti. Güzel, tarım ürünleri ihraç edilirken bu logonun kullanılıp kullanılmayacağının Enerji Bakanı ve Tarım Bakanı tarafından açıklanmasını istemişti. Güzel, "Nükleer santrallerin 200 kilometre yarıçapı çevresinde yetişen gıda ürünleri etki altında kalır. Bu alan içerisinde kalan bölgelerde yetişen ürünlerde, 'nükleer kalıntı vardır’ anlamına gelen belge istenecek. Bu da Anamur ile Mersin arasındaki bölgelerde tarımın ölmesi anlamına gelir" demişti.

Güzel'in bu iddialarına Akkuyu NGS'den yanıt geldi. Firma, Mersin Bölgesi'nde hiç bir ürün için nükleer kalıntı olmayacağı gibi muzların üzerine de 'nükleer kalıntı' damgası vurulmayacağını açıkladı. Bu iddianın tamamen bir hayal ürünü olduğu belirtilen açıklamada, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama bulunmadığına dikkat çekildi.

Akkuyu NGS’nin tasarımının çevrenin ve bölge halkının radyasyondan tamamen korunması üzerine kurulu olduğun belirtilen açıklamada, "Çünkü santral, radyonüklitlerin çevre ile temasını engelleyen, birbiri ile iç içe geçmiş, dört adet fiziksel bariyerden oluşmaktadır. Akkuyu NGS, bu bariyerler sayesinde azami korunaklı bir güvenlik sistemine sahip olacaktır. Bu tasarımla çevre ve bölge halkının radyasyondan korunması tamamen güvence altına alınmış olacaktır. Bir başka deyişle, normal işletme koşullarında bölge halkının ve çevrenin doğal radyasyon seviyelerini aşacak düzeyde radyasyona maruz kalması söz konusu değildir" denildi.

Santralın, çevresinde yaşayan bir insanın 1 yıl boyunca alacağı toplam radyasyon dozunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)tarafından belirlenen ‘yok sayılabilecek düzeydeki doz’ seviyesinin altında olduğu vurgulandı.

KAZA OLURSA...

Akkuyu NGS çevresi ve bölgedeki yerel tarımsal ürünlerin sürekli olarak çevresel gözlem altında tutulacağı ve tarımsal ürünlerindeki içeriklerin de periyodik olarak izleneceği bilgisi verildi. Santralın herhangi bir kazaya karşı ‘tam nitelikli’ bir teknolojiye sahip olduğu anımsatıldı.

Ancak tasarımdan kaynaklanmayan herhangi bir kaza durumunda da, Gıda Maddesi Kısıtlama Bölgesinin (NGS merkezli 80 km yarıçaplı dairesel alan) içinde kalan bölgelerde, bazı gıda maddelerinin kullanımının kontrol altına alınacağı bildirildi.

FRANSA'DA TARIMIN ORTASINDA SANTRAL VAR


Firma, Fransa'nın elektriğinin yüzde 75'inin nükleer santrallerden karşılandığı buna karşın tarım arazilerinin merkezlerinde bir ya da iki nükleer reaktör olduğu belirtildi. ABD, Kanada, İngiltere, Finlandiya, Rusya, İspanya, Güney Kore'nin de tarım ürünlerini 'nükleer uyarı logosu' ile satmadığı anlatılarak, "Fransa dünyanın en pahalı ve kaliteli tarım ürünlerini ihraç eden ülkelerin başında gelmektedir. Dünyanın önde gelen muz üreticileri Hindistan, Çin ve Brezilya’ya bakıldığında bu durum daha net gözükecektir. Bu ülkelerde 44 nükleer santral işletme halinde, 35 nükleer santral de inşaat halindedir. Tarım alanları nükleer santral sahasının bitiminden itibaren başlamaktadır. Hindistan’da Kudankulam Nükleer Santrali’nin sadece 1 km ötesinden başlayarak tarımsal faaliyetler yürütülmektedir. Hindistan’da 14 nükleer santralin çevresinde muz yetiştirilmektedir" denildi.

Tüm bu saptamaların bilimsel değerlendirmelere dayandığı vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda muz ya da herhangi bir tarımsal üründe nükleer kalıntı olması mümkün değildir. Dolayısıyla bir damga vurulması da tamamen bir hayal ürünüdür. İddialar asılsız ve gerçek dışıdır" sözleriyle bitirildi.

Haberle ilgili daha fazlası: