Merkez faizi 1 puan indirdi

Merkez faizi 1 puan indirdi

Bir süredir çekirdek enflasyonun dikkate alınacağı mesajını veren Merkez Bankası’ndan faiz indirimi adımı geldi. Politika faizi yüzde 19’dan yüzde 18’e indirildi. PPK metninde parasal duruşun ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladığına dikkat çekildi.

Haberin Devamı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığa gelmesinin ardından yapılan 6. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi geldi. Politika faizi yüzde 19 yüzde 18’e indirildi. PPK açıklamasında, aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantların küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğuna değinilerek, “Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış, uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir” denildi. Açıklamada, gelişmiş ülke merkez bankalarının destekleyici parasal duruşlarını sürdürdüğü, varlık alım programlarına devam ettiği kaydedildi.

Merkez faizi 1 puan indirdi

Grafik: Ümit Atalay

YILIN KALANINDA CARİ FAZLA

PPK açıklamasında öncü göstergelerin yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiği belirtilerek, aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanmasının, salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanıdığı anlatıldı. Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikasının cari işlemler dengesini pozitif etkilediğinin kaydedildiği açıklamada, “İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir. Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir” denildi.

Haberin Devamı

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Haberin Devamı

Açıklamada enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurların, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmelerinin etkili olduğu vurgulandı. Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğunun değerlendirildiği belirtilerek şöyle devam edildi: “Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir. Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirilmiştir. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapılmış ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir.”

Haberin Devamı

İFADE ÇIKARILDI

Geçmiş metinlerde yer alan politika faizinin enflasyonun üzerinde oluşturulacağına ilişkin ifade dünkü metinden çıkarıldı. PPK açıklamasında, Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği belirtilerek, “Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır” denildi.
Merkez Bankası kararı öncesinde 8.65 civarında olan dolar kuru 8.80’leri gördü. Akşam saatlerinde dolar kuru 8.75 seviyelerinde dengelendi.

Haberle ilgili daha fazlası: