GeriEkonomi Memura sendika hakkı veriliyor
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Memura sendika hakkı veriliyor

Mesut Yılmaz hükümeti, Devlet Personel Rejimi'ni düzenleyen reform taslağını bakanların görüşüne sundu. Memura sendika hakkı tanınmasını da içeren taslakta, üst düzey bürokratlar aynı görevde en fazla 10 yıl kalabilecek.

Devlet Personel Rejimini yeniden düzenleyen reform taslağı, ilgili Bakanlıkların görüşüne sunuldu. Yeni düzenlemenin, 1998 başında uygulamaya girmesinin amaçlandığı bildirildi. Personel Rejiminin parçalanmışlıktan kurtarılması ve kamuda ‘‘eşit işe eşit ücret’’ ilkesiyle maaş adaletinin sağlanması için yeniden harekete geçildi.

Yeni personel rejimi reform taslağı, Maliye, DPT, Hazine, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Emekli Sandığı gibi kuruluşlara görüş için gönderildi.

Maaş sistemini, temel ücret, görev ücreti ve hizmet tazminatı adıyla yeniden düzenleyen, en düşük memur maaşını 45 milyon liraya yükselten taslak ile memurlara sendika hakkı, lise mezunları için 30, yüksekokul mezunları için 35 yaş şartı getiriliyor. Memuriyette 30 hizmet yılını tamamlayanların re'sen emekliliğini öngören taslak ile üst kademe yöneticiler için eğitim zorunluluğu, memur alımları için de merkezi sınav yapılması öngörülüyor.

TASLAKTAKİLER

Reform taslağı ile uygulamaya konulması planlanan düzenlemeler de şöyle sıralanıyor:

Üst düzey bürokratlar, aynı görevde en fazla 10 yıl kalabilecek.

Fazla çalışma ücreti, saat başına temel ücret ve görev ücret toplamının 160'da biri olarak ödenecek.

Memurlar ve diğer kamu çalışanları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz mallar, alacak ve borçları hakkında mal bildiriminde bulunacak. Üst ve orta kademe yöneticileri göreve atandıkları ve görevden alındıkları tarihleri izleyen 1 ay içinde ayrıca mal bildirimi yapacak.

Lojmanda oturmayan devlet memurlarına, en yüksek temel ücretin sekizde biri oranında konut yardımı yapılacak.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerine, çalışmayan ya da ücretsiz izne ayrılan eşleri için en yüksek temel ücretin yüzde 7'si, 7 yaşına kadar olan çocukları için yüzde 10'u, bu yaştan sonra yüzde 5'i oranında aide yardımı ödenecek. İkiden fazla çocuğa yardım verilmeyecek.

Kamu görevlilerine, doğum sırasında en yüksek temel ücretin yüzde 10'u kadar doğum yardımı yapılacak.

Doğum izni, doğum öncesi 4 haftaya, doğum sonrası 12 haftaya çıkacak.

Memurlara, hayati durumlarda ana, baba, eş ve çocuklarının yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri sırada 6 ayı geçmemek üzere izin verilecek.

10 yıl ve daha az hizmeti olanlara 6 ay, 10 yıldan fazla olanlara 12 aya kadar aylık ücret ve özlük haklarına dokunulmaksızın hastalık izni verilebilecek. 1 ile 10 yıl arasında hizmet süresi olan memurlar 18, hizmet süresi 10 yılı aşanlar ise 28 çalışma günü izin kullanacak.

Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girene kadar memurlar ve diğer kamu görevlilerinin aylık ücretlerinin yüzde 1'i oranında sağlık primi kesilecek.

Memura eş ve çocuklarının ölümü halinde en yüksek temel ücret, kendisinin ölümü halinde varislerine temel ücretin 2 katı ölüm yardımı ödenecek.

İkinci bir görev yürüten kamu görevlilerine, ikinci görev ücretinin altıda biri ödenecek.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False