Maliye 3 bin gelir uzmanı alacak

Güncelleme Tarihi:

Maliye 3 bin gelir uzmanı alacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2012 12:06

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 3 bin gelir uzmanı, Halk Bankası da uzman yardımcısı alacak.

Haberin Devamı

 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, 3 bin gelir uzmanı alımı için 18 Şubatta Ankara'da yazılı ve test usulünde sınav yapacak.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylarla sınavın yapılacağı adresler Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında sınav tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapan (başka kurumlarda geçici görevli olanlar dahil), ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan KPSS'lerden birinden, KPSS–49 puan türünde 50 ve üzeri puan alan, üniversitelerin en az dört yıl süreli fakültelerinden veya yüksekokullarından birini bitiren, 2009 ve 2010 yıllarına ait sicil notları olumlu olan adaylar, sınava 9-20 Ocak tarihleri arasında başvurabilecek.

Haberin Devamı

Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Başvuru Formu ile yapılacak başvuru, elektronik ortamda, “http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp” adresinde yer alan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Başvuru Formunun doldurulmasıyla yapılacak.

Sınavda, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlardan en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacak ve ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılacak. Ancak, bu şekilde yapılan sıralama neticesinde, başarılı olmuş sayılan son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde, bu adaylar da başarılı kabul edilecek.

Sınav sonuçları, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından sınav bitim tarihini izleyen 20 iş günü içerisinde Başkanlığın internet adresinde duyurulacak. Sınava katılanlar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 7 gün içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilecek. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenerek en geç 15 iş günü içerisinde karara bağlanacak ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecek.
Sınavda başarılı olanlar Gelir Uzmanı olarak atanacak. Başarılı olanlardan atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan haklarında yasal işlem yapılacak.

Halk Bankası uzman yardımcıları alacak

Türkiye Halk Bankası'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre de, Genel Müdürlük birimleri, bölge koordinatörlükleri ve şubelerde istihdam edilmek üzere 4 Mart'ta Gazi Üniversitesi tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul-Anadolu Yakası, İstanbul-Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere 14 merkezde yazılı sınav yapacak.

Haberin Devamı

Sınav sonuçları, tercihte bulunulan il ve unvan bazında ayrı ayrı en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve belirlenen kontenjan kadar aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar dahil), 60 puan ve üzerinde olmak koşuluyla mülakata çağrılacak. Başarılı olan adaylara mülakatların tarihi ve yeri, Bankanın web sitesinde duyurulacak.

Yazılı ve sözlü sınavı kazanan uzman yardımcıları, belli bir süre İstanbul'da Kredi ve Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı'nda eğitim amaçlı çalıştırılacak, bu eğitim sürecinin bitiminde asıl görev yerlerine atamaları yapılacak.

Uzman Yardımcıları Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun ve Trabzon'da, uzman yardımcıları (Mühendis) ise sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de istihdam edilecek.

Haberin Devamı

Uzman Yardımcısı (Mühendis) seçeneği, sadece Mühendislik Fakültesi mezunu adaylar tarafından tercih edilebilecek. Mühendislik Fakültesi mezunu olmayan adayların bu seçeneği tercih ederek yazılı sınava girmeleri halinde sınavları geçersiz sayılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!