Kredi kartları ile ilgili çok önemli düzenleme

Kredi kartları ile ilgili çok önemli düzenleme

BDDK bankaların faiz dışında alacakları ücretleri belirleyen yönetmelik taslağını yayımladı. Yönetmelikte bankaların tüketicilerden hangi kalemler için ücret alabileceği belirlenirken, limiti 5 bin TL'nin altında olan kredi kartları için de azami 25 lira kart ücreti alınabileceği karara bağlandı. Ayrıca taksit sınırlaması olan sektörlerde hediye kart, hediye çeki ve benzeri ürünlerinde alımlarında taksit uygulanmayacak.

Haberin Devamı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 28 Kasım 2013'te yürürlüğe giren Tüketicinin Korunması Kanunu uyarınca hazırlaması gereken finansal tüketicilerden faiz dışında alınacak ücret, komisyon ve masraflara ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik taslağını yayınladı.

Kurumun internet sitesinde yer alan taslağa göre, bankalar ve finansal kuruluşlar şu ürün ve hizmet gruplarında ücretlendirme yapabilecek:

• Bireysel krediler grubunda: Tahsis ücreti, ekspertiz ücreti, taşınır ve taşınmaz rehin ücreti
• Mevduat grubunda: TL ve döviz cinsi hesap işletim ücreti
• Para çekme grubunda: Para çekme ve diğer banka ATM'sinden bakiye sorgulama
• Para transferleri grubunda: Elektronik fon transferi, havale, havale, SWIFT, hatalı veya rutin işlem dışında yapılan para transferi
• Kredi kartları grubunda: Asıl ve ek kart yıllık üyelik ücreti, kredi kartı yenileme ücreti
• Diğer: Kiralık kasa, kampanyalar, fatura ödeme, arşiv-araştırma, talebe bağlı bildirim, mevzuat gereği yapılan ödemeler

Taslağa göre, bu sınıflandırmada yer alanların dışında herhangi bir ürün veya hizmet için finansal tüketicilerden ücret talep edilemeyecek. Bu sınıflandırmada yer almayan, yeni bir ürün ve hizmet grubunun belirlenmesi veya yeni bir ücret kaleminin oluşturulabilmesi için ilgili kuruluşun BDDK'dan izin alması gerekecek.

Haberin Devamı

BANKA VE KREDİ KARTI ÜCRETLERİ

Tüketici kanununda öngörüldüğü üzere, kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda olacak.

Kredi kartı ücreti, ancak finansal tüketicinin kartı borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımını takiben ve yıllık olarak tahakkuk ettirilebilecek; limiti 5,000 lira ve altında olan kredi kartlarından azami alınabilecek yıllık üyelik ücreti 25 lirayı geçemeyecek.

Tutarlar BDDK tarafından değiştirilebilecek.

Ücretsiz kredi kartı dışındaki kredi kartları, içerdikleri özelliklere göre yıllık olarak belirlenen tutar kadar ücretlendirilebilecek. Ek kredi kartlarının ücret bedeli asıl kartın ücret bedelinin yüzde 50'sini geçemeyecek.

Hesap özeti gönderimi, sanal kart oluşturma ve kullanımı ile bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adete kadar kart basım ve gönderiminden ücret alınmayacak.

Haberin Devamı

HEDİYE ÇEKİNE TAKSİT YASAĞI

BDDK, taksit yasağını aşmak için kullanılan "hediye çeki" satışlarına da "taksit yasağı getirdi. BDDK’nın yaptığı yeni düzenlemede şöyle denildi:

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz."

Haberin Devamı

TÜKETİCİ VE KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ

Tüketici ve konut finansmanı ücretlerinde, kullandırılacak krediler için tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne ad altında olursa olsun başkaca bir ücret talep edilemeyecek.

Kredi tahsis ücreti, kullandırılan kredi anaparasının binde beşini ve her halükarda 500 lirayı geçemeyecek.

Aynı bankada gerçekleştirilecek yeniden yapılandırmalarda, yapılandırma ücreti, tahsis ücreti veya benzeri adlar altında hiçbir ücret talep edilemeyecek.
Kredili mevduat hesaplarından yapılan kredi kullandırımları ile kredi kartlarından yapılan nakit çekimi için herhangi bir ücret tahsil edilemeyecek.

Haberle ilgili daha fazlası: