Kredi kartı kullanımı psikolojiyi bozuyor

Geçim sıkıntısında geçici bir rahatlama aracı olarak kullanılan kredi kartları, sonraki süreçte kullanıcılarını zor durumda bırakıyor.

Bağımsız Eğitimciler Sendikası'nın kredi kartı kullanıcıları arasında yaptığı araştırmaya katılanların yarısına yakını, kredi kartı kullanımı nedeniyle psikolojik sıkıntı yaşadığını belirtiyor.

Bağımsız Eğitimciler Sendikası, yaklaşık 1300 kişinin katılımıyla, kredi kartı kullanım alışkanlığı ve beraberinde yaşanan sıkıntılara yönelik bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmaya göre, kredi kartı kullananların yüzde 38,45'inin bir, yüzde 28,82'sinin 2, yüzde 19,44'ünün 3, yüzde 8,51'nin 4, yüzde 4,78'inin 5 ve üzerinde kredi kartı bulunuyor.

Kredi kartına sahip olanların yüzde 60,94'ü, kredi kartını kendi talebiyle alırken, banka teşvikiyle alanların oranı yüzde 36,15.
Kart kullanıcılarının yüzde 15'i kredi kartına kaç tür faiz uygulandığını bilmiyor.

Katılımcıların yüzde 42,09'u kredi kartının para olmadığı zamanlarda harcama olanağı yarattığını, yüzde 23,40'ı güven duygusu verdiğini, yüzde 21,71'i geçici de olsa maddi yönden rahatlattığını belirtiyor.

Kredi kartı kullanımının dezavantajlarına ilişkin soruya, katılımcıların yüzde 40,71'i “gelir-gider dengemi bozuyor”, yüzde 22,55'i “gereksiz harcama yapabiliyorum”, yüzde 20,64'ü “ruhsal çöküntüye uğratıyor”, yüzde 10'u “kredi kartı borcundan dolayı tasarruf yapamıyorum” yanıtını veriyor.

Kart sahiplerinin yüzde 60,41'i her ay en az ödenmesi gereken tutarı ödüyor. Dönem borcunun tamamını ödeyebilenlerin oranı ise yüzde 12,16'da kalıyor.

KART BORCU AYLIK GELİRİ AŞIYOR

Katılımcıların yüzde 82'sinin kart borcu, ara sıra ya da çok sık şekilde aylık gelirini aşıyor. Kart sahiplerinin yüzde 71,52'si kredi kartı borcu yüzünden zor durumda kalmış, dörtte biri kredi kartını iptal ettirmeyi düşünmüş.

Kredi kartı faizlerinin yüksek olmasının kullanımda caydırıcılık yaratmadığını belirtenlerin oranı yaklaşık yüzde 60'ı buluyor.
Kredi kartı kullanıcılarının tamamına yakını bankaların aldıkları aidatlardan şikayetçi.Kullanıcıların dörtte biri bu uygulamayı “haksız kazanç” olarak değerlendiriyor.

Kullanılan kredi kartının tercih nedenlerinde ilk sırada yüzde 39,57'lik oranla ödemede kolaylık geliyor. Bunu yüzde 25,76 ile taksit imkanları, yüzde 12,94 ile faiz oranları izliyor.

Kredi kartı kullanımında en çok limite dikkat ediliyor. Bu kesimdekilerin oranı yüzde 61,48'e karşılık geliyor. Ödeyebileceği kadar kullanmaya dikkat edenlerin oranı yüzde 14,27, faiz oranlarına dikkat edenlerin oranı yüzde 8,66.

Kredi kartı kullanıcılarının dörtte biri, kredi kartını en çok borç ödemede kullanıyor. Kredi kartını en çok gıda harcamalarında kullananların oranı yüzde 33,01, zorunlu ihtiyaçlar için kullananların oranı yüzde 20,74, giyim ihtiyaçları için kullananların oranı yüzde 8,22 düzeyinde.
Araştırmaya katılanların yarısına yakını, kredi kartı kullanımı nedeniyle psikolojik sıkıntı yaşadığını belirtiyor.
Haberle ilgili daha fazlası: