KİT brüt satışları 153,46 milyar liraya çıktı

KİT brüt satışları 153,46 milyar liraya çıktı

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) brüt satışları, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 22,5 artışla 153,46 milyar liraya çıktı. KİT'lerin toplam aktif büyüklüğü ise aynı dönemde 16,5 artarak 278 milyar lira oldu.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılına ilişkin Kamu İşletmeleri Raporu'nu açıkladı. Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla Bakanlığın portföyünde toplam 18'i KİT, dördü kamu bankası ve altısı diğer kuruluş olmak üzere toplam 28 kamu işletmesi yer aldı. Performans açısından değerlendirildiğinde 2019 yılında KİT sisteminin brüt satışları 2018 yılına kıyasla yüzde 22,5 artışla 153,46 milyar liraya ulaştı. Brüt satışlardaki artış, ağırlıklı olarak BOTAŞ'tan kaynaklandı.

KİT sistemi, 2018 yılını 6 milyar lira faaliyet zararı ile kapatırken, geçen yıl ise faaliyet zararı 1,3 milyar lira oldu. Faaliyet zararındaki azalışa rağmen olağan dışı gelir ve karlar kalemindeki düşüş sonucu KİT sisteminin 2019 yılı dönem karı azalarak 924 milyon lira oldu. Vergi ve yasal yükümlülüklerinin ardından sistemin 2019 yılı dönem net zararı 1,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

KİT'LERİN BİLANÇO DURUMU

KİT sisteminin toplam aktif büyüklüğü 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 16,5 artışla 278 milyar liraya yükseldi. Aktif büyüklüğünün gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı ise yüzde 6,5 olarak hesaplandı. Aktif büyüklükteki artış da ağırlıklı olarak duran varlıklar ve stoklardaki artıştan kaynaklandı. Toplam öz kaynak büyüklüğü 2019'da yüzde 10,1 artışla 163,8 milyar liraya çıktı.

Haberin Devamı

Bazı KİT'lerin nominal sermayelerinde yapılan artışlar sonucunda KİT sisteminin toplam nominal sermayesi 2018 yılına göre yüzde yüzde 15,4 artış gösterdi ve 183,5 milyar liraya yükseldi. Bu KİT'lerin ödenmiş sermayelerindeki artış ise KİT sisteminin toplam ödenmiş sermayesini yüzde 14,9 artırarak 161,6 milyar liraya çıkardı.

KİT sisteminin pasif yapısı incelendiğinde, öz kaynakların yabancı kaynaklara oranla daha fazla olması dikkati çekti. Öz kaynaklar, toplam pasifin yüzde 59'unu oluştururken yabancı kaynakların oranı yüzde 41 olarak belirlendi.

İSTİHDAM GİDERLERİ ARTTI

KİT'lerde 2000 yılında yaklaşık 170 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı giderek azaldı. 2019'da istihdam edilen kişi sayısının 101 bin seviyelerine indi. Bu kapsamda 2019'da istihdam edilen toplam kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,1 azalış kaydetti. Portföydeki KİT'lerin toplam istihdam giderleri, söz konusu dönemde, yüzde 21,4 artarak 12,8 milyar liraya ulaşırken, gelir tablosuna yansıtılan toplam KİT satış ve faaliyet giderlerinin yüzde 8,4'ü istihdam giderinden oluştu.

Bu arada, KİT'lerin bünyesindeki bir çalışanın işverene maliyeti 2019'da memurlar ve sözleşmeli personel için aylık ortalama 9 bin 340 lira ve işçiler için aylık ortalama 11 bin 706 lira oldu.