GeriEkonomi Kamu ihale mevzuatında düzenleme
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kamu ihale mevzuatında düzenleme

Kamu ihale mevzuatında düzenleme

Kamu İhale Kurumunca, iş deneyim belgelerine ilişkin hususlarda düzenlemeye gidildi.

Kurumun, Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, 10 gün sonra yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ve teminat süresinin bitiminden önce ölmesi veya iflası durumunda, tüzel kişiliğin kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunması koşuluyla işi yürütebilmesi mümkün olacak. 

Yüklenicisinin ortak girişim olduğu işlerde, tüzel kişi pilot veya koordinatör ortak tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan iş deneyim belgesi sahibi ortağın, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ölümü veya iflası durumunda, ilgili ortak tarafından (pilot veya koordinatör) kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulması halinde sözleşmeye devam edilebilecek. 

İlgili ortak tarafından kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulamazsa diğer ortaklarca yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulması ve idarenin uygun görmesi halinde, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek iş sürdürülebilecek. 

İlgili ortak tarafından kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulamaması veya diğer ortaklar tarafından yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda, sözleşme feshedilmek şartıyla hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatlar iade edilecek. 
- Yapım işlerinde iş kalemi miktarının değişmesi 

Birim fiyatlı işlerde herhangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında, yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında yüzde 20'yi aşan artışın meydana gelmesi ve bu toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1'ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat revize edilecek. Bu iş kaleminin yüzde 20 artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılacak.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı duyurusu yapılan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükteki tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak. 

Öte yandan Kurumun, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile Yapım İşleri Muayene ve Kabul
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False