İş yerine ve işverene bunu yaptı... Mahkemenin kararı bozuldu! İş akdi feshedildi

İş yerine ve işverene bunu yaptı... Mahkemenin kararı bozuldu İş akdi feshedildi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yasak olmasına rağmen kendisine ait araç satış işlemi yapan ve işverene sandalye ile heykel fırlatarak, fili, sözlü saldırıda bulunan noter katibinin iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti.

Haberin Devamı

Diyarbakır'da bir noter katibi, yasak olmasına rağmen, çalıştığı noterlikte kendisine ait araç satış işlemi yaptı. İşlemin ortaya çıkmasıyla işten çıkarılacağının belirtilmesi üzerine katip, işvereni notere sandalye ve mermer heykel fırlattı. Yaşananların ardından iş akdi feshedilen katip, kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle dava açtı. Davalı noter, katibin kendisine, "Sana göstereceğim, kafana sıkacağım" sözleriyle tehditte de bulunduğunu belirterek, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savundu.

Diyarbakır 2. İş Mahkemesi, davacının itaatsizlikte bulunduğuna veya saygısız tutum ve davranışları olduğuna dair dosyada bilgi ve belge bulunmadığı gerekçesiyle iş sözleşmesinin haklı nedene dayanmadan feshedildiğine hükmetti. Mahkeme, davacıya kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine karar verdi. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu. Davacının yasak olduğu halde davalı noterde kendi adına araç satış işlemi gerçekleştirdiği, iş sözleşmesinin bundan dolayı feshedileceğini öğrenmesi üzerine davalıya karşı sözlü ve fiili saldırıda bulunduğu belirtilen kararda, iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığı vurgulandı.

YEREL MAHKEME KARARINDA DİRENDİ

Haberin Devamı

Bozma üzerine Diyarbakır 2. İş Mahkemesi ilk kararında direndi. Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna geldi. Kurul, noter katibinin iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle yerel mahkemenin direnme kararını bozdu. Kararda, imza yetkisi bulunan noter katibi davacının çalıştığı noterde, kendi adına araç satış işlemi yapması üzerine davalı işverenin, noter başkatibini telefonla arayarak şehir dışına çıktığını ve dönene kadar davacının işe gelmemesini söylediği aktarıldı.

Daha sonra notere giden davacının, işverenine sandalye ve mermer heykel fırlattığı aktarılan kararda, katibin iş akdinin "saygısız tutum ve itaatsizliğinin bulunması, çalıştığı noterde kendi adına işlem yapması" nedenleriyle feshedildiği vurgulandı. Kararda, şunlar kaydedildi:
"Tanık beyanları ve olay günü tutulan tutanak bağlamında, davacının çalıştığı noterde, araç satış işlemi yapması nedeniyle iş sözleşmesinin feshedileceğini öğrenmesi üzerine davalı işverene karşı sözlü ve fiili saldırıda bulunduğu açıktır. Bu nedenle, davalı işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığı, dolayısıyla davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamadığından davanın reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır." Kurulun kararında, 22. Hukuk Dairesinin bozma kararına uyulması gerekirken yerel mahkemenin ilk kararında direnmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası: