GeriEkonomi İşte memurların yeni grupları
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İşte memurların yeni grupları

1. GRUP: Başbakanlık Müsteşarı

2. GRUP: Müsteşar, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Sayıştay Başkanı.

3. GRUP: Bağlı ve ilgili kurumların genel müdürleri ve kurum başkanları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı.

4. GRUP: Müsteşar yardımcısı, vali, rektör, Anayasa Mahkemesi Üyesi, Yargıtay Üyesi, Danıştay Üyesi, Sayıştay Üyesi, birinci sınıf hakim ve savcı, Başbakanlık Yüksek Müşaviri.

5. GRUP: Genel Müdür, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Bakanlık ve müsteşarlıklarda kurul başkanı.

6. GRUP: Dekan, rektör yardımcısı, Polis Akademisi Başkanı.

7. GRUP: Profesör, yüksekokul müdürü, bağlı ve ilgili kurumların genel müdür yardımcıları ile kurum başkan yardımcıları, eğitim merkezi başkanı, başbakanlık müfettişi.

8. GRUP: Yüksek Denetleme Kurulu üyesi, Başbakanlık daire başkanları, büyükelçi, daimi temsilci, maslahatgüzar, elçi-müsteşar, vali yardımcısı, Türk Tarih, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma, Atatürk Kültür Merkezi başkanları, kaymakam, Başbakanlık, bakanlık ve müsteşarlık başkanlık ve genel müdürlük müfettişi, planlama uzmanı, Hazine uzmanı, dış ticaret uzmanı, hesap uzmanı, Hazine kontrolörü, dış ticaret kontrolörü, savcı yardımcısı, Anayasa Mahkemesi Raportörü, bankalar yeminli murakıbı, bakanlık, müsteşarlık, bağlı ve ilgili genel müdürlük ve başkanlıkların ana hizmet birimi daire başkanı.

9 GRUP: Doçent, Milli Kütüphane Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcıları, Polis Akademisi Başkan Yardımcıları, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanı, Sigorta Denetleme Uzmanı, Serbest Bölge Müdürü, Elçilik Müsteşarı, Başkatip Konsolos, KİT Koordinatörü.

10. GRUP: Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter, Başmüdür, İl Müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü, Teftiş, Tetkik ve Kontrol Kurulu Başkanları, Yardımcı Doçent, Belediye Başkan Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı, Baştabip, Devlet Muhasebe Uzmanı, Maliye Uzmanı, AT Uzmanı, Çevre Uzmanı, Tüketici ve Rekabet Uzmanı, Denizcilik Uzmanı, Marka Uzmanı, Gümrük Uzmanı, Patent Uzmanı, DİE Uzmanı, Devlet Meteoroloji Uzmanı.

11. GRUP: Vergi Dairesi Müdür, Gelir Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Hastane Müdürü, Müessese Müdürü, İşletme Müdürü, Fabrika Müdürü, Atatürk Orman Çiftliği Müdürü, Fakülte ve Yüksekokul Sekreteri, Enstitü Müdürü, Banka Şubesi Müdürü, Kandilli Rasathanesi Müdürü, İl Hukuk İşleri Müdürü, Polis Koleji Müdürü, Koruma Müdürü, Polis Okulu Müdürü, Yüksek Hakem Kurulu sekreteri, Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü, Klinik Şefi, Baştabip Yardımcısı, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü, İl Yazıişleri Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, Emniyet Müdürü (TBMM), Huzurevi Müdürü, Avukat, Uzman Tabip, Başasistan.

12. GRUP: Müess. Müdür Yardımcısı, Fabrika Müd. Yrd., İşletme Md. Yard., Başmüdür Yard., Bütçe Dairesi Bşk. Yrd., Stratejik Araytırmalar Merkezi Sekreteri, Klinik Şef. Yard., İl Müftü Yard., Defterdar Yar., Devlet Bütçe Uzman Yard., Devlet Muhasebe Uzman Yar., Devlet Malları Uzman Yar., Milli Emlak Uzman Yar., Vergi İst. Uzman Yar., Çevre Uzman Yar., Tüketici ve Rekabet Uzman Yar., Denizcilik Uzman Yar., Marka Uzman Yar., Gümrük Uzman Yar., Patent Uzman Yar., Tabip, Veteriner, Diş Tabibi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Okutman, Banka Şube Md. Yar., İlçe Müftüsü, Başmühendis, Emniyet Amiri.

13. GRUP: Ataşe, Zoolog, Arkeolog, Sistem Analisti, Başkomiser, Biyolog, Bakteriyolog, Psikolog, Psikoterapist, Fizikoterapist, Fizyoterapist, Eczacı, Diyetisyen, Sağlık fizikçisi, Pedagog, Başhemşire, Pilot, Kaptan, Heykeltraş, Astronom, Mühendis, Mimar, Şehir Planlamacısı, Jeolog, Jeofizikçi, Kimyager, Öğretmen, Asistan (Eğitim-Öğretim).

14. GRUP: Komiser, Hemşire, Sağlık Memuru, Hayvan Sağlık Memuru, Fen Memuru, Ölçü ve Ayar Memuru, Desinatör, Dekoratör, Tekniker, Eksper.

15. GRUP: Ebe, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Kadastro Teknisyeni, Hava Trafik Kontrolörü, Teknisyen, Sürveyan, Topograf, Teknik Ressam, Veri Hazırlama Kontrol İşletmecisi, Banka Şube Şefi.

16. GRUP: Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri, Eğitim Rehberi, Antrenör, Komiser Muavini, Şeftren, Vaiz.

17. GRUP: Kütüphaneci, Film Yapımcısı, Rehber, Makyajcı, Prodüktör, Redaktör, Spiker, Fotoğrafçı, Kameraman, Ses Kayıtçısı, Borsa Kayıtçısı, Harita Çizimcisi, İmam-Hatip, Kuran Kursu Öğreticisi, Veznedar (Banka).

18. GRUP: Borsa Komiser Yardımcısı, Mutemet, Tahsildar, Sekreter, Cezaevi Katibi, Sicil Katibi, Zabıt Katibi, Müezzin, Kayyım, İmam, Din Görevlisi, Kasiyer, Hostes.

19. GRUP: İnfaz ve Koruma Başmemuru ve memuru, Özel Güvenlik Görevlisi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Orman Muhafaza Memuru, Muhafaza Memuru, Kolcu, İtfaiyeci, Bahçıvan, Bekçi.

20. GRUP: Gemici, Matbaacı, Çocuk Bakıcısı, Laborant Yardımcısı, Rasatçı Yardımcısı, Hademe, Hizmetli, Çamaşırcı, Hastabakıcı, Hayvan Bakıcısı, Bakıcı Anne, Aşçı, Terzi, Garson, Berber, Kaloriferci, Gassal, Mübaşir, Dağıtıcı, Traktör Sürücüsü, Kasap, Postacı, İş Makinaları Sürücüsü.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False