İş dünyasının sorunlarını ombudsman çözecek

Güncelleme Tarihi:

İş dünyasının sorunlarını ombudsman çözecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2019 08:00

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kamu ile yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıkların karara bağlanması için ‘yatırım ombudsmanlığı’ sistemi hayata geçirilecek.

Haberin Devamı

Bürokratik işlemlerin kaç günde tamamlanacağı yatırımcıya önceden bildirilecek. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin hayata geçireceği çalışmayla özel sektör yatırımlarını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacak.

Bu çerçevede kamu idareleri ile yatırımcılar arasında çıkan yatırım uyuşmazlıklarını karara bağlaması için yatırım ombudsmanlığı sistemi oluşturulacak. Sistemle hem iş dünyasının şikayet ettiği bürokratik oligarşi azalacak hem de özel yatırımların korunmasına yönelik mevzuat hazırlıkları tamamlanacak. Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat işlemlerini sonuçlandırma süreleri idareler tarafından önceden belirlenerek ilan edilecek. Öngörülen süreden sapma olması halinde belirlenen yeni süre, gerekçesiyle birlikte vakit kaybedilmeden yatırımcıya bildirilecek.

Haberin Devamı

KRİTİK SEKTÖRLERE ÖZEL ÖNEM

Tüm imalat sanayi sektörleri için ortak olan süreçlerin yanısıra kritik önemdeki gıda, ilaç, kimya, otomotiv, savunma sanayi, metal işleme, çimento, kağıt alt sektörlerinde yatırım yol haritaları çıkarılacak. Böylece bürokratik süreçlerle ilgili şeffaflık ve öngörülebilirlik güçlendirilmiş olacak. Şeffaflığı arttıracak, yatırımcı güvenini pekiştirecek, aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliğini garanti altına alacak, yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat yenileme çalışması yapılacak. Yatırımların izin, onay, ruhsat süreçlerinin hızlı ve düşük maliyetli olmasını sağlayacak bilgi havuzu oluşturulacak. İmalat sanayindeki yüksek katma değer yaratan yeni yatırımlar için özelleştirilmiş teşvik mekanizmaları hayata geçirilecek. Bu kapsamda Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi hayata geçirilecek. Mevzuatta değişiklik yapılarak Yatırım Ofisi, yatırımcılara yol göstermesi, danışmanlık hizmeti yapabilmesi için yetkilendirilmesi sağlanacak. Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlarda rakip ülkelere göre konumunu ve gelişim alanlarını belirlemek için yatırım yeri seçim simülasyonu hayata geçirilecek. Bu kapsamda yatırım ortamı performans kriterlerinin oluşturulmasına dönük proje tamamlanacak.

 

BAKMADAN GEÇME!