İnternetten kontör satan günlük satış raporu yapacak

Maliye Bakanlığı, GSM abonelerine 'elektronik ortamda' kontör satan işletmelerin, her günün sonunda “Günlük satış raporu” düzenleyeceklerini bildirdi.

Haberin Devamı

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Başbakanlığa gönderilen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağıyla, elektronik ortamda kontör satışı, özel kartlar kullanılarak yapılan şehir içi yolcu taşımacılığı ve restoranlarda yemek çekleri kullanılmak suretiyle verilen hizmetlerdeki belge düzeniyle ilgili esaslar yeniden belirlendi.

Taslağa göre, anlaşma yapılan şehir içi toplu yolcu taşıma işletmelerince özel kartların ödeme aracı olarak kullanılabilmesi için belirli şartlara haiz olması gerekecek.

Bu çerçevede, kartı satışa çıkaran firmalar ile bir banka arasında sistemdeki tüm parasal hareketlerin izlenmesi, kayıt altına alınması, gerçekleşecek hasılatın paylaşımının gösterilmesi ve rapor üretilmesi için ayrıntılı anlaşma yapılacak.

Kartların satışı ve kartlara yükleme işlemi, kartı çıkaran firmalarla anlaşmalı bayiler eliyle yürütülecek. Yükleme işlemi de, özel kartları çıkaran firmalarca bayilere verilen özel cihazlarla gerçekleştirilecek.

Anlaşmalı yolcu taşıma işletmelerinin özel kart kullanılmak suretiyle ödenen yolcu taşıma bedelleri ile kartı çıkaran firmalar ve bayilere ilişkin komisyon bedellerinin dağıtımını da, anlaşmalı bankalar yapacak. Bu amaçla, bilgilerin elektronik ortamda takibine imkan verecek bir sistem oluşturulacak.

CEP TELEFONU ABONELERİNE KONTÖR SATIŞI

Taslak uyarınca, ülkede faaliyette bulunan GSM veya sabit telefon operatörleri ile bayilik ilişkisi bulunmayan mağaza, market gibi iş yerlerinde, bankalara ait POS cihazları kullanılmak suretiyle operatörlerin nam ve hesabına yapılan kontör satışlarında da belli koşullara uyulacak.

Haberin Devamı


Bu çerçevede POS cihazları; kontör satışı esnasında, komisyon bedeli de dahil belirlenen formata uygun belge düzenleyebilecek ve her günün sonunda, gün içerisinde yapılan kontör satışlarına ilişkin kapanış raporu verebilecek şekilde dizayn edilecek.

Kontör satışı yapan işletmeler, müşterilerine de sadece POS cihazından çıkan belgeyi verecek. Müşteri talep etse dahi başka belge düzenlenmeyecek.
Nihai tüketicilere elektronik ortamda kredi kartıyla kontör satışında da, işlemler, gün içerisinde yapılan satışlara ilişkin olarak her günün sonunda “günlük satış raporu” hazırlayacak. Bu satışlara ilişkin kredi kartlarından yapılan tahsilat da, ilgili banka tarafından günlük tahsilat listelerine istinaden belgeye bağlanacak. Her bir satış için ayrı belgeleme olmayacak ancak gün sonunda “muhtelif müşteriler” ibareli tek bir fatura düzenlenecek.

ÖZEL YEMEK ÇEKLERİ

Söz konusu Tebliğ Taslağı, özel kartlar veya yemek çekleri kullanılmak suretiyle lokanta ve restoranlarda verilen hizmetlerdeki belge düzenini de yeni esaslara bağladı.


Buna göre özel kartlar, personeline yemek hizmeti temin etmek isteyen işletmeler tarafından, bu kartları satışa sunan firmalardan satın alınacak ve kartlar, satış terminallerinden geçirilmek suretiyle, hizmet bedelinin ödenmesinde kullanılacak.

Haberin Devamı

Satış noktası terminalleri, işlemin yapıldığı yer, tarih, saat, hizmet bedeli ile kalan tutarı gösterecek şekilde 2 adet bilgi fişi verecek ve istenildiğinde, günlük veya haftalık olarak tahsil edilen bedelleri gösterecek.

Yemek çekleri de, işverenlerce istihdam edilen personelin yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacak.

Bu çekler, dip koçanlı olarak bastırılacak. Yemek bedelinin özel kart kullanılarak ödenmesi halinde, satış noktası terminalinden alınan 2 adet bilgi fişinden biri kart sahibine verilecek, diğeri hizmet işletmesinde kalacak.

Haberle ilgili daha fazlası: