İngiliz değil Türk hasta!

Güncelleme Tarihi:

İngiliz değil Türk hasta
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2013 01:59

Türkiye’deki yeni sağlık sistemi İngilizleri şaşırttı. Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak’ın İngiltere’de Avam Kamarası’nda yaptığı sunumda, “Yıl boyu acil servis hizmeti alan hasta sayısı 90 milyon, kendi nüfusundan fazla acil bakan bir sistemle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Haberin Devamı

İngiliz parlementosunda gündem ‘Türk sağlık sistemi.’ İngilizler, sağlıktaki dönüşüm programı sonrası yeni yapıyı Türk hocalardan dinledi. İngiliz Muhafazakar Partili milletvekili Nick De Bois’in girişimiyle yapılan toplantıda, Türkiye’deki sağlık sistemini Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak anlattı. Kaynak, “Yılda 10 milyon MR çekilen, 2 milyar kutu ilaç tüketilen bir sistemimiz var” diyerek yeni dönemi anlattı. Kaynak’ın verdiği rakamlar arasında acillere başvurular da yer aldı. Kaynak “Yıl boyu acil servis hizmeti alan hasta sayısı 90 milyon, kendi nüfusundan fazla acil bakan bir sistemle karşı karşıyayız. Türkiye’de her vatandaş ortalama olarak her ay doktora gidiyor. Hasta memnuniyeti de yüzde 75’i geçti” diye konuştu.

Haberin Devamı

HEKİME ULAŞMA HIZI ARTTI

Avam Kamarası’nda 9 Eylül’de yapılan toplantıda, İngiltere Avrupa Birliği Bakanı David Lidington, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bilimsel dernek temsilcileri, vatandaşlar ve basın mensupları da yer aldı. Toplantıda Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak da, bir sunum yaptı. “Sağlık sistemindeki gerçekler ve sihirli rakamlar” başlığını taşıyan sunumunda Kaynak, Türkiye’de artık hastanın hekime ulaşma hızının arttığını söyledi. Bunun ise sisteme aşırı yüklenilmesi sonucunu doğurduğunu belirten Kaynak, “Sonuçta gerçek tedaviden uzaklaşılmasına ve giderlerin yükselmesine neden oluyor” dedi.

GÜNDE 120 HASTA

Sağlık Bakanlığı’nın 2012 verileri ve 2013 yılı sağlık göstergeleri tahminleri üzerinden Türk sağlık sistemini Anlatan Kaynak, hekimlerin günde 100-120 hasta bakmak durumunda olduğunu söyledi. Kaynak, “Günlük randevu sayıları 6 milyon dolayında olmaya başladı. Ama bu hız da tedaviden çok ilaç yazma ve tetkik sayısını artırıyor. Türkiye’de 10 milyona yakın MR istenmesi bunun bir göstergesidir ve ayrıca yıllık 2 milyar kutu ilaç tüketimi, hekimin hastaya zaman ayıramadığını göstermektedir. Yılda yaklaşık 700 milyon hasta bakan sağlık sisteminde, ortalama her vatandaşın doktora başvurma sayısı yılda 10’a ulaşıyor” tespitlerinde bulundu.

Haberin Devamı

İNGİLİZLER İLGİNÇ BULDU

Türkiye’de acillere başvuruların da hızla arttığını belirten Kaynak, bir yıl içinde acil başvurularının 90 milyon bandına geldiğini söyledi. Tüm bu verilere karşın son 6 ayda sağlık personeline yönelik 6 bin 850’den fazla kayıtlı saldırı bulunduğunu da belirten Kaynak, bu yönüyle de Türkiye’deki sistemin dünyada tek olduğunu söyledi. Sunumu dinleyen İngilizlerin ise, verilen rakamları “ilginç” buldukları belirtildi.

Özellerle beraber 700 milyona çıkıyor

PROF. Dr. Kaynak, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2012 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda 492 milyon muayene işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. Bu rakama 650 civarındaki üniversite hastanesi ve özel sağlık kurumlarının dahil olmadığını belirten Kaynak, “Üniversite hastaneleri ve özel sağlık kurumları da dikkate alındığında ve yıllık yükseliş trendi dikkate alındığında muhafazakar bir tahminle, yıllık muayene sayısının 700 milyona çıktığı görülür. Tatil günleri dışarıda bırakıldığında ise, kişi başı ortalama her ay bir kez muayene olunduğu görülür” diye konuştu.

Haberin Devamı

Yüzde 43’ü acil olmadığını kabul ediyor

SAĞLIK Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, acil servislere gelenlerin yüzde 43’ü durumunun acil olmadığını kabul ediyor. Acile gelme nedenlerini sıralamaları istendiğinde ise ilk neden olarak “Acilde işlerim daha çabuk bitiyor” gerekçesini sunuyorlar. “Gündüz işe gidiyorum” ikinci gerekçe, “Katılım payı vermek istemiyorum” da üçüncü gerekçe olarak öne çıkıyor. Acillere başvurular içinde komaların payının çok düşük olmasının da, acillerin amacı dışında kullanılmasının göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Amerika’da acile başvuranların yüzde 20’si koma gerekçesi ile başvururken; Türkiye’de bu oran binde 5’i geçemiyor.

Haberin Devamı

Yüzde 13’ü acili ücretsiz olduğu için tercih ediyor

HAstalardan alınan muayene katılım payları acil hastalardan alınmıyor. Bu durum, hastaların önemli bir bölümünün acil olarak hastaneye başvurmasına neden oluyor. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, rakamların doğru olduğunu belirterek, “Acile başvuranların yüzde 13’ü acillere para alınmadığı için başvuruyor. Geriye kalanlar ise acelesi olanlar. Bu da gerçek acil hastalarını ve acilde çalışan doktorları mağdur ediyor”
dedi. / Meltem ÖZGENÇ/ANKARA

Sistem gözden geçirilmeli

TÜRK Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Bayazıt İlhan da; “3 hastadan biri acile gidiyor. Acillerde katılım payı alınmıyor. Bu da artışta önemli bir neden” dedi. Türkiye’de acillere başvuru sayısının yıllık 90 milyonu geçtiğini belirten İlhan, “Nüfusundan daha çok acile başvurusu olan tek ülkeyiz. Sadece bu bile sistemin gözden geçirilmesi için yeterlidir” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!