İhale Kurumu'nda hediye almak yasak

Kamu İhale Kurumu, Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları meslek ilkelerini belirlendi. Buna göre, kurul çalışanları Hazine dışında hisse ve menkul kıymetler alım-satımı yapamacak. Hediye kabul edemeyecek, para karşılığı konferans veremeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilkelerden bazıları şöyle:

Hazine tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki her türlü hisselerin ya da menkul kıymetlerin alım satımını yapamayacak, uhdesinde bulunduramayacak.

Kurul üyeleri ve Kurum personeli, kurum ile iş ilişkisi içinde olan kişi ve kuruluşlar nezdinde tavassutta bulunamayacak, bunlardan ya da astlarından borç alıp, kefil gösteremeyecek.

Kurumla iş ilişkisi içinde olan kişi, Kurum ve kuruluşlardan hediye kabul edemeyecek.

Kurul üyeleri, eğitmen, konuşmacı veya yazılı tebliğ göndoerme suretiyle katıldıkları faaliyetler ile basın organlarında yazı yazmaları karşılığı bir ücret kabul edemezler.

Kurul üyeleri ile Kurum personelinden, seminer ve toplantılara iştirak edenler, toplantı esnasında ve sonucunda verilecek yazı, doküman ve plaketleri kabul edebilirler.

Eş ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri dahil, kurumun iş ilişkisi içinde olduğu kuruluşlar ile bunların ticari faaliyetleri dışında satışını yaptıkları menkul ve gayrımenkulleri edinemeyecek. Bunlardan kamuya ilan edilenden daha avantajlı koşullarda emtia ve hizmet satın alamayacak ve başkaları tarafından alınmasına aracılık edemeyecek.
Haberle ilgili daha fazlası: