GeriEkonomi İçki ve sigaraya bandrol sistemi geliyor
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  3
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İçki ve sigaraya bandrol sistemi geliyor

Abone Olgoogle-news

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrol kullanımı, kod uygulaması ve ürün izleme sistemi zorunluluğu uygulaması başlatılıyor

19 Haziran tarihinden itibaren bu sistem dışında tütün mamulleri ve alkollü içki üretimi ya da ithalatı yapılamayacak. Sistem 15 Mayıs'ta devreye alınacak. Bandroller için belirlenecek bedellerin, ürün satış fiyatına yansıması bekleniyor.

Maliye Bakanlığı'nın Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün ve İzleme Sistemi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Gelir İdaresi Başkanlığınca yetki belgesi verilen firma tarafından tütün mamulleri ve alkollü içkilerde ürün izleme sistemi kurulacak. Seri üretim yapan tütün mamulleri üretim tesisleri ile seri üretim yapan alkollü içki üretim tesislerinde üretilen bira hariç ürünlere bandrol yapıştırılacak. Bandrolün ürün üzerinde varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilecek, bandrol aktive edilecek.

Bira üretim tesislerinde üretilen ürünlere kod uygulanacak. Seri üretim yapmayan tesislerde üretilen ürünlere, beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandroller kullanılacak.

İthal edilen tütün mamullerine ve alkollü içkilere Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yerlerde kurulacak tesislerde bandrol kullanılacak veya kod uygulanacak.

Bu işlemlere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığına veri aktarılacak.

İHRACAT ÜRÜNÜNE BANDROL YOK

İhracat amacıyla üretilen tütün mamulleri ve alkollü içkiler ile 20 cl’den küçük iç ambalajla üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerde bandrol veya kod uygulanmayacak. Ancak, ihraç edilmek üzere üretilen ürünlerin sayımları yetkili firma tarafından yapılacak.

ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ KURULUYOR

Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla; üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri ve 20 cl ve daha büyük iç ambalajlı alkollü içkilerin işaretlenmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığında kurulan merkezi bilgi sistemi üzerinden izlenmesi yoluyla Ürün İzleme Sistemi (ÜİS) kurulacak.

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin üzerine yapıştırılacak olan bandrol, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) logolarını içerecek. Bandroldeki taklit edilemez nitelikteki açık güvenlik unsurları tüketiciler tarafından, gizli güvenlik unsurları özel olarak üretilmiş taşınabilir cihazlarla kamu denetçileri tarafından tespit edilebilecek. Bandrol, kıymetli damga niteliğindeki kağıt sayılacak.

BİRADAKİ KOD, BANDROL HÜKMÜNDE OLACAK

Kod da bandrole eşit bir statüye sahip olacak ve harfler ve/veya rakamları temsil eden özellikli güvenlik işaretlerinden oluşacak. Birada uygulanacak kod bandrol hükmünde sayılacak.

Uygulama kapsamına girecek olan seri üretim yapan tesisler, TAPDK üretim iznini haiz tütün mamulleri, alkollü içki, bira ve yıllık üretim kapasitesi tütün mamulleri üretimi için dakikada 200 paket, alkollü içecek üretimi yıllık 500 bin litre veya saatte 1200 şişe ve daha fazla üretim veya dolum kapasitesine sahip ve otomatik dolum hattı olan bira dahil alkollü içki tesisleri olacak.

Bandrol kullanımı, seri üretim yapan tütün mamulleri ve alkollü içki üreticilerinin işletmelerindeki paketleme ve dolum hatlarında gerçekleştirilecek. Tütün mamulleri ve alkollü içki ithalatında, ithal edilen ürünler gümrük hattını geçtikten sonra yetkili firma tarafından İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde kurulacak tesislerde bandrol işlemi gerçekleştirilecek.

BANDROLLER AKTİVE EDİLECEK

Üretim hattında veya yetkili firma tarafından basım merkezinde, İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde kurulacak tesislerde ürün üzerine yapıştırılan bandrollerde veya uygulanan kodlarda yer alan bilgiler merkezi bilgi sistemine aktarılarak aktive edilecek. Bandrollerin basımı Tekel Ambalaj Fabrikası'nda yapılacak.

19 Haziran 2007 tarihinden itibaren ÜİS dışında tütün mamulleri ve alkollü içki üretimi ya da ithalatı yapılamayacak. Yetkili firma tarafından, seri üretim tesislerinde sistemin devreye alınmasına yönelik işlemlerin 19 Haziran'a kadar tamamlanması ve üreticilerin de bu sistemi kullanmaları zorunlu olacak. Sistemin devreye alınma süreci 15 Mayıs'tan itibaren başlayacak.

UYGULAMA BEDELLERİ

Yetkili firma tarafından tütün mamulleri ve alkollü içki üretici ve ithalatçılarına teslim edilecek bandrol ve uygulanacak kod bedellerine ilişkin birim fiyatlar KDV hariç şöyle belirlendi:

-Yurt içinde üretilen tütün ürünlerinde kullanılacak olan bandrol: 0.00570 YTL

-Yurt içinde üretilen alkollü ürünlerde kullanılacak olan bandrol: 0.02875 YTL

-Yurt içinde üretilen bira paketleme birimi için yapılacak kodlama: 0.00180 YTL

-İthal edilecek tütün ürünlerinde kullanılacak olan bandrol: 0.01560 YTL

-İthal edilecek alkollü ürünlerde kullanılacak olan bandrol: 0.18300 YTL

-İthal edilecek bira paketleme birimi için yapılacak kodlama: 0.22900 YTL

2008 ve sonraki yıllarda teslim edilecek olan bandrol ve uygulanacak kodların bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl için belirlenen yıllık ÜFE oranında artırılacak.

Bandroller; seri üretim yapan tütün mamulleri üretim tesislerinde, paketleme sırasında her bir pakete, yumuşak paketlerde üst orta kısma, sert paketlerde kapak açıldığında yırtılacak şekilde yapıştırılacak. Seri üretim yapmayan tütün mamulleri üretim tesislerinde, paketleme sırasında her bir pakete ambalaj açıldığında yırtılacak şekilde uygulanacak.

BANDROL İKİNCİ KEZ KULLANILAMAYACAK

Bira dışındaki alkollü içki işletmelerinde üretim hattında, her bir şişe veya diğer iç ambalajların kapağı üzerine kapak açıldığında yırtılacak şekilde yapıştırılacak. Birada, ambalajın şişe olması halinde kapağa, kutu olması durumunda kutunun altına kodlama yapılacak. Bandroller hiçbir şekilde ikinci defa kullanılmayacak.

Yetkili firma, ÜİS’nin tüm bileşenlerinin bakım ve onarımından sorumlu tutulacak. Kötü kullanım veya sistem kılavuzuna uyma yükümlülüğünün ihlali sebebiyle ortaya çıkan bakım ve onarım ihtiyaçlarını üreticiler karşılayacak. Üreticiler kendi tesislerinde kurulmuş olan sistem bileşenlerinin güvenliğinden sorumlu olacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sistem bileşenlerinin çalınması veya yangın, su basması gibi çeşitli nedenlerle zayi olması halinde, üreticiler tarafından, bu durumu ispatlayıcı belgelerle birlikte olayın vuku bulduğu tarihi izleyen 7 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığına bir nüshasını da yetkili firmaya yazılı olarak bildirilmesi gerekecek.

Yetkili firma, çalışma saatleri içerisinde kendisine yapılan her bir arıza bildirimini en fazla 2 saat içinde cevaplandıracak. Arıza bildirimi üzerine yapılacak ilk araştırma sonucunda sorunun giderilmesi için ilgili tesise bir uzmanın gönderilmesinin gerekmesi halinde yetkili firma, çalışma saatleri içinde kendisine yapılan tüm arıza bildirimlerinden itibaren en fazla 8 saat içinde gerekli uzmanın ilgili tesiste olmasını sağlayacak.

SAHTECİLİĞE SUÇ DUYURUSU

Bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uymadığı tespit edilen yetkili firma, üreticiler veya ithalatçı firmalar adına her bir tespit için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bandrolleri veya kodları veya sahte bandrol/kod yapıştırılmış ürünleri, sahte olarak üreten veya ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan, sahte olarak üretilmiş bandrolü/kodu veya sahte bandrol/kod yapıştırılmış ürünü bilerek kabul eden, sahteliğini bilmeden kabul ettiği bandrolü/kodu veya sahte bandrol/kod yapıştırılmış ürünü bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişiler hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulacak. Bu kişilere Türk Ceza Kanunu ve diğer Kanunların ilgili hükümleri uygulanacak.
False
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle