Her üç doktoralıdan biri kadın çıktı, yüzde 93’ü işe yerleşti

Her üç doktoralıdan biri kadın çıktı, yüzde 93’ü işe yerleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Doktora Derecelilerin Kariyer Gelişimi Araştırması 2009”un sonuçlarına göre, Türkiye’de her üç doktora sahibinden birinin kadın olduğu ortaya çıktı. Doktora dereceli bireylerin yüzde 56.2’si esas işlerinden memnun olduklarını açıkladı. İstihdam edilen doktora derecelilerin oranı, 1 Aralık 2009’da yüzde 93 olarak belirlendi. Türkiye’deki doktora derecelilerin yüzde 65.1’ini erkekler oluşturuyor. Buna karşın doktora dereceliler içerisindeki kadınların oranı yüzde 34.9’u buluyor.

Bilim ve teknoloji alanı sınıflamasına göre doktora dereceliler en fazla yüzde 37.4 ile tıp ve sağlık bilimlerinde iken, en az doktora derecelinin yüzde 7.5’le zirai bilimler dalında olduğu belirlendi. Bilim ve teknoloji alanına göre doktora derecelilerin mezuniyet tarihindeki ortalama yaşları dikkate alındığında, 31.5 yaş ile en küçük yaşın ise tıp ve sağlık bilimlerinde olduğu tespit edildi. Mezuniyetteki yaşın en yüksek olduğu bilim ve teknoloji alanı ise 35.5 yaş ile beşeri bilimler oldu. Mezuniyetteki yaş ortalamasının erkeklerde kadınlardan daha yüksek olduğu saptanırken, erkeklerin ortalama 33.2 yaşında, kadınların ortalama 32.4 yaşında mezun oldukları belirlendi.

55.8 ayda bitiyor

Doktora programını tamamlama süresi ortalamada brüt 68.2 ay ve net 55.8 ay ile mühendislik ve teknolojide en uzun olduğu anlaşılan araştırma sonunda, erkeklerde ortalama doktora programını tamamlama süresinin brüt 60.2 ay ve net 51 ay ile kadınların tamamlama süresinden daha kısa olduğu saptandı. Kadınlar için ortalama doktora programını tamamlama süresinin ise brüt 62.2 ay ve net 52.4 ay olduğu ortaya çıktı.

İstihdam edilen doktora derecelilerin oranı, 1 Aralık 2009’da yüzde 93 olarak belirlenirken, işsizlik oranı yüzde 0.9 ve işgücüne dahil olmayanların oranı ise yüzde 6.0 olarak saptandı. İstihdam edilen doktora dereceliler sektörlere göre incelendiğinde en fazla istihdamın yüzde 72.7 ile yüksek öğretimdeolduğu belirlendi.

Öğretim görevlisi olarak çalışıyorlar

DOKTORA derecelilerin yüzde 60.6’sı doktora programı süresince yaptığı harcamaları, öğretim veya araştırma görevlisi olarak çalışarak finanse ettiği, bunu yüzde 16.6 ile kişisel tasarruflar veya eş, aile desteği, borçlanma izlediği belirlenen araştırmada, yurt dışından alınan bursların ise sadece yüzde 2.3 ile finans kaynakları arasında son sıralarda yer aldığı gözlendi.
Haberle ilgili daha fazlası: