Hazine’den gelire endeksli tahvil

Güncelleme Tarihi:

Hazine’den gelire endeksli tahvil
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2022 07:00

Ekonomi yönetimi enflasyon ve döviz kuruna yönelik adımları dün peşpeşe açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelire Endeksli Senet (GES) çıkacağını duyurdu. Gerçek kişilere sunulacak GES’lerin talep toplama işlemleri 15 Haziran’dan itibaren gerçekleştirilecek. İkinci adım ise tüketici kredileri ve kredi kartlarına yönelik olarak geldi.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk duyurusunu dün akşam saatlerinde yaptı. 20 Aralık 2021’de, spekülasyonla şişirilmiş döviz kurunun bir günde ne kadar düştüğünün tüm dünyanın tecrübe ettiğinin dile getirildiği açıklamada, “Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın bu tecrübeyi unutmayarak bazı kesimlerin manipülatif çıkarlarını gerçekleştirmelerine imkân vermeden sağduyulu olmasında büyük fayda vardır. Vatandaşlarımızın bu art niyetli felaket tellallarına prim vermek yerine ülkemizin, milletimizin ve çocuklarımızın geleceğine yönelik gayretlerini devam ettireceklerine olan inancımızı bir gün bile azaltmadık. Başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, ekonomi yönetimimiz Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup; atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan (dün) itibaren Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

SADECE VATANDAŞLARA

Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada, vatandaşların tasarruflarını TL cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, GES talep toplama işlemlerinin 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirileceği kaydedildi. Açıklamada, sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES’lerin duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edileceği belirtilerek, “Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır. Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir” denildi.

Haberin Devamı

İKİNCİ ADIM BDDK’DAN

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) da kredilere yönelik yeni adımlar atıldı. BDDK’dan yapılan açıklamada, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırı, kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde 100 bin liranın altında olan krediler için 24 ay, 100 bin liranın üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlendi. Ayrıca, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20’si, limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40’ı olarak belirlendi.

KONUT KREDİLERİNDE YENİ ADIM

Açıklamada, “Devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise; konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması, ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi, yur dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması, yurtdışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” ifadeleri kullanıldı.          

Haberin Devamı

ÜÇÜNCÜ ADIM SPK’DAN

Gecenin üçüncü adımı ise Sermaye Piyasası Kurulu’ndan geldi. SPK açıklamasında, yurtiçinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurtdışından fon teminini özendirmek, şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiği belirtildi. Buna göre; halka açık olmayan şirketlerin sadece sermaye artırımı yoluyla paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde Kurul ücretlerinde; yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az yüzde 20’sine tekabül etmesi durumunda yüzde 50 oranında indirime gidilmesine, payların nominal değerinin en az yüzde 40’ına tekabül etmesi durumunda yüzde 90 oranında indirime gidilmesine karar verildi. Yurtdışında ihraç edilecek pay dışındaki sermaye piyasası araçları ihraçlarında alınacak Kurul ücretlerinde yüzde 50 oranında indirime gidilmesine, halka açık olmayan şirketlerin yurtdışında paylarının ihraç edilmesi işlemlerinde Kurul ücreti alınmamasına karar verildi. SPK’dan yapılan bir başka açıklamada, Borsa İstanbul nezdinde “Emtia Pazarı”nın kurulduğu belirtilerek, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığı duyuruldu.

Haberin Devamı

GES KİT GELİRİNE ENDEKSLİ

Gelire Endeksli Senetler (GES), devlet iç borçlanma senetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla getirisi Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) statüsündeki bazı kuruluşların bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenen senetler olarak tanımlanıyor. Vatandaşların yatırımlarını TL cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif bir araç olarak öne çıkıyor. GES’lerin getirileri, gelir performansı güçlü olan KİT gelirlerine endeksli olacak. 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşların olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacak. Bununla birlikte, GES’lere konu KİT’lerin bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacak..