GSS borçları silindi mi?

GSS borçları silindi mi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarında yeni dönem için düğmeye basıldı. Yaklaşık 5 milyon vatandaşın aylık ödemeleri 53.32 lira olarak güncellenip borçları düşürülecek. Gecikme cezaları ve faizler silinecek. Bütün bunlar düşüldükten sonra borç kalırsa geçmiş GSS borcunun temizlenmesi için 12 aylık süre tanınacak. Vatandaşlar verilen süre içerisinde isterse peşin isterse de taksitle ödeme yapabilecek. Bugün yeni düzenleme kimleri kapsıyor? İşte, Genel Sağlık Sigortası hakkında merak edilenler!

Haberin Devamı

SGK İl Müdürü Sadullah Korkut, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan vatandaşlara tekil prim sistemi uygulaması getirildiğini söyledi. Korkut, eski Genel Sağlık Sigorta sisteminde gelir testi işlemleri 60/g1- 60/g2 ve 60/g3 gibi üçlü prim sistemine göre sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yapılan gelir testi sonucuna göre tespit edildiğini ifade ederek, “Ancak Sosyal Güvenlik Kurumumuz, bu üçlü prim sistemini kaldırılarak yerine tek tip prim ödeme sistemi getirilmiş ve prime esas kazancın yüzde 3, yani aylık 53,33 TL ödeyerek sağlık hizmetinden faydalanabilmektedirler. Anılan düzenlemelerden de anlaşıldığı üzere, Kanunun (60/1-g) bendi hariç diğer bentleri ya da fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı ya da Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı alt bendi uyarınca genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık yardımlarından yararlanmayanlar ile yararlanma hakları sona erenler, yararlanma haklarının sona erdiği tarihten itibaren Kanunun (60/1-g) bendi kapsamında resen tescil edilmektedir. 01/04/2017 tarihinden itibaren gelir testi, vatandaşlarımızın talepleri halinde uygulanacak olup, gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi asgari ücretin üçte birinden az [60/1(c-1)] ya da fazla (60/1-g) şeklinde olacaktır. 01/04/2017 tarihinden itibaren (60/1-g) bendi kapsamda tescil edilenlerin aylık prime esas kazanç tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı kabul edilerek prime esas kazancın yüzde 3’ü oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecektir” diye konuştu. 

Haberin Devamı

SGK İl Müdürü Korkut, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı; 

“Ayrıca, 01/04/2017 tarihinden önce genel sağlık sigortası kapsamına alınan ve adına prim tahakkuk edenlerden prim borcu bulunanların genel sağlık sigortası primleri, tahakkuk eden aylık prim tutarının 01/04/2017 tarihinde geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının (1.777,50-TL) otuz günlük tutarının yüzde 3’üne (53,33-TL) eşit veya daha fazla olması halinde aylık prim tahakkukları (53,33-TL) üzerinden yeniden hesaplanacaktır. Yeniden hesaplanan genel sağlık sigortası prim borçlarının 01/05/2017 tarihinden son ödeme tarihi olan 01/05/2018 tarihine kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi halinde herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. Ancak, 01/05/2018 tarihine kadar güncellenen 01/04/2017 tarihi öncesine ait prim borçlarının kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde söz konusu prim borçlarına 01/04/2017 tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanacaktır. Geçmiş genel sağlık sigortası prim borcunu ödemeyen ve gelir testine de hiç girmeyen vatandaşların, tahakkuk eden borçları, 53.33 TL üzerinden yeniden hesaplanacak. Yani gelir tespiti yaptırmak zorunlu olmayacak, ama bu durumda da primler aylık 53.33 TL’den hesaplanacaktır. Eğer vatandaş, borcun silinmesi isteniyorsa hem gelir tespitine girilmesi hem de burada ailede kişi başına gelirin asgari ücretin üçte birinden (592,50 TL) az çıkması gerekecek. Aylık 53.33 TL üzerinden geçmiş dönem borçlarını ödemek isteyenler için de borçlar yeniden hesaplanarak ödeme kolaylığı sağlanacak.”

Haberin Devamı

YENİ DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı, bir işyerinde çalışanlar ile emekliler ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden zaten yararlanıyor. Bu kişiler için herhangi bir değişiklik olmayacak. 1 Nisan’da başlayacak yeni düzenleme ise çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayanları ilgilendiriyor.  

 

Haberle ilgili daha fazlası: